Medlemsmøte 22 januar

Marie ledet møtet

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE (etter årsmøtet) 22.01.2020

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Tilstede 41 betalende medlemmer.

Etter årsmøtet og før medlemsmøtet, ble det servert en gryterett og flere gode kaker.

Arrangementskomiteen ved Kjellrun, Bodil og Mary-Ann solgte årer.

Det ble ikke tatt opp noen saker på dette møtet. Medlemmene fikk anledning til å prate sammen og det så ut til å være veldig populært, for praten gikk lystig rundt på bordene.

Etter hvert ble det loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbragt kr 3810,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie takket deretter for oppmøtet og ønsket vel hjem og velkommen til neste medlemsmøte 12. februar.

Møtet hevet kl 1500.

Trondheim 23.01.2020

Kari Bugten (sekr)