Medlemsmøte 22 mars

Ove Leraan med musikalsk underholdning

 

Referat fra medlemsmøte i Hornemansgaarden onsdag 22.3.2023 kl 1030.

45 medlemmer møtte.

Marie ønsket velkommen til marsmøtet og minnet om at vi snart endrer til sommertid og at det er 9 mnd igjen til jul. Hun overlot scenen til Ove Leraan som var dagens underholder.

Ove Leraan spilte både sanger med egne tekster og mere kjente sanger. Forsamlingen sang med der det var kjente tekster.

Ove Leraan

Etter underholdning var det servering av rundstykke og wienerbrød.

Diverse informasjon:

Marie informerte om aprilmøtet som blir torsdag 27. april kl 1030. Grunnen til at vi flytter dag er at hele styret er på Landsmøte 25. og 26. april.

  1. mai skal 20 medlemmer på Edith Piaf. Vi har nå fått tilbud om servering på Teaterkafeen før forestillingen. Tilbudet sendes til de som skal se Edith Piaf.

PFO årsmøte er 30. mars. De foreslår kontingentheving, noe vi i Telepensjonistene er uenig i. Vi vurderer om tilbudet fra PFO står i forhold til prisen.

Til høsten blir møtene kl 1400 i stedet for 1030. Vi vil da få servert middag med dessert til samme pris som vi betaler i dag.

Sekretæren informerte om ustabile sendinger fra styreweb til medlemmer som har online-adresser. Vi forsøker å sende sms der vi oppdager at det feiler, men det er mulig at det kan bli dobbel informasjon. Årsaken til at det feiler ligger hosTelenor. De opplyser at det skal være rettet i løpet av juni.

Det ble solgt lodd for kr 2800 og foretatt trekning.

Marie ønsket vel hjem. Møtet var slutt 1230.

Trondheim 23.3.2023