Medlemsmøte 22.mars 2023

Medlemsmøte 22.mars 2023

Referat fra medlemsmøte i Kristiansund Telepensjonistforening 220323 Oppmøte: 20 medlemmer.

Kirsten ønsket velkommen og presenterte Tomas Skjåvik Hånde fra brannvesenets forebyggende avdeling som var dagens foredragsholder.
Temaet var brannsikkerhet og sikringstiltak i hjemmet og ga en god oversikt over ting som risikoområder, sikringstiltak, varsling og slukkemidler.
Det ble gjort oppmerksom på at man kan få et såkalt «Risikobasert tilsyn» fra feiervesenet dersom man føler seg usikker på noe.
Det ble også vist til en nettside som heter «branntips.no» for råd og veiledning når det gjelder dette.
Foredragsholderen høstet både lovord og blomster for innsatsen.

Vi gikk så over til den festligere delen av tilstelningen med sang og musikk fra våre eminente trubadurer Jon og Odd. Medlemmene fikk utdelt sangbøker, så det er bare å sette i gang å øve med tanke på allsang på kommende møter.
Så ble det servering av kaffe, snitter og kaker og loddsalg/trekning som vanlig.

Averøy 220323
Steinar/sekr.