Medlemsmøte 22 mars

Hans Petter Fyhn kåserte om morsomme gamle annonser

Referat fra

medlemsmøte 22.03. 2017.

Til stede fra styret: Marie, Brit, Harald og Else.

Forfall: Leif Roger, Jan og Kari.

Det var 40 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet (og så ble maten brakt inn i salen).

Marie introduserte deretter møtets foredragsholder/ kåsør, Hans Petter Fyhn, og ga så ordet til ham. Temaet hans var: «Gamle annonser som har blitt ufrivillig morsomme.»

Hans Petter Fyhn har jobbet mange år i annonseavdelingen i Adresseavisen. Han viste oss tematisk  en serie med kopier av annonser som har stått i avisen gjennom forskjellige epoker de siste vel hundre år, og kommenterte dem på en måte som skapte til dels stor munterhet i salen.

Han startet med en serie med tobakksannonser som eksempelvis sa følgende:

–          «Aldri har De smakt en friskere og kjøligere sigarett.»

–          «Jeg bare kaldrøyker, jeg.»

–          «Man kan godt unne sig en røik og allikevel være i god form»

Så fikk vi presentert en serie med annonser om fett og margarin.

Bl. a. fikk vi se denne: «Spis mer flesk og De fryser ikke så lett.» Det kunne være fristende å gi denne kommentaren: «Tidene skifter og vi med dem.»

Annonsene for margarin gikk åpenbart for langt når de kom, og vi fikk derfor en Margarinlov og en Margarinkontroll som gjaldt fra 1931 til 1991.

Deretter fulgte alkoholen, og vi fikk se annonser som

–          «Drik øl for den er norsk» og

–          «Hvis De vil have Held i Jagten, glem ikke at medtage Lysholm Aqvavit»

Hans Petter Fyhn kom også inn på Forbudstiden, og nevnte omfattende kjøp av Sykebrennevin kjøpt på resept fra lege! Til slutt sprakk, som kjent, hele forbudsordningen.

Adresseavisen hadde i 1900 de første bilannonsene. Mange av dem hadde for øvrig innslag av alkoholdrikking i bilen.  Dette kunne også gjelde bilførerne!

Til slutt tok Fyhn for seg noen annonser om kroppslige ting, bl.a.:

–          En sund og herlig Buste og

–           «Vask væk fettet og bliv ny»

Ja, vi moret oss stort under Hans Petter Fyhns kåseri!

Kaffepause m/ åresalg.

Så var det kaffepause med servering av rundstykker og wienerbrød, og med salg av årer.

Reiseliv.

Brit informert:

–          Utlyst 1-dagstur til Kristiansund med reise nedover med hurtigruta, servering av bacalao på Smia og hjemreise med buss har måttet avlyses på grunn av for liten deltagelse.

–          Sommerturen til Krakow med direktefly fra Værnes 4. – 8. juni 2017 går som planlagt. Det er nå påmeldt 31 deltagere.

–          Trimgruppen ønsker tur til Sunndalsøra for å se Spelet om Lady Arbuttnoth. Turen til Sunndalsøra er utsendt. Vi har billetter til forestillingen lørdag 1.juli. Frist for påmelding er onsdag 5. april.

–          Det jobbes også med høsttur til Hatlingsetra og Rørvik.

Trekning.

Det ble deretter fortatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbragte kr. 3.100,- og styret takker alle glade givere.

Annen informasjon.

Brit og Marie har vært på Fagseminar, invitert av seniorrådet i Trondheim kommune. Der ble de mottatt av varaordfører Hilde Opuko.

Helge Garåsen  med flere informerte. Emnet til Garåsen var «Temaplan eldre 2016 – 2026». Han fortale at 15% av alle trondhjemmere over 80 år har behov for en eller annen kommunal tjeneste. Det dreiser seg bl. om slikt som kontroll med medisininntak, hverdagsmestring mv. Garåsen fortalte at Trondheim kommune frem mot 2030 planlegger å bygge 1.000 nye sykehjemsplasser.

Kommunefarmasøyt Astrid Hageler  fortalte at bruken av medisin blant eldre er høyt. Eldre over 80 år bruker faktisk i gjennomsnitt 9 legemidler pr. dag.

Kommunaldirektør Tor Åm og Helge Sandbu, fungerende fagdirektør i Helse Midt-Norge var også på banen.

Årsmøte i PFO:

PFO har årsmøte i Hornemannsgården 30.03. 2017. Marie, Brit og Harald er påmeldt fra oss.

Reisetreff :

Onsdag 29.03. er det reisetreff (med servering) kl. 1500 – 1900 i Hornemansgården. Arrangementet er åpent for alle.

 

Avslutning.

Marie takket alle som hadde møtt opp, og ønsket alle vel hjem.

Møtet hevet kl. 1410.

Trondheim, 22. mars 2017,

Harald Vik.