Medlemsmøte 22 november

Ivar Stenkløv koserte

 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 22.11.2017.

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Kari, Brit, Else
Forfall: Jan, Harald

Tilstede 45 betalende medlemmer.

Velkommen.
Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet, og takket for sist til de som hadde vært med på omvisningen på Jødisk Museum.

Hun presenterte deretter dagens kåsør, Ivar Stenkløv, tidligere Telemontør, med mange år i Televerket, men som også hadde vært innom kelneryrket, vært i utenriksfart og vært FN-soldat i Gaza.

Mimring om gamle dager i Telegrafverket v/ tidligere telemontør Ivar Stenkløv.

Ivar Stenkløv startet med å si sa han ville ta oss med «på gjengrodde stier», og med et besøk i Kongens gt.8. Han brukte inngangen fra Nordre gate. Men der var ikke apoteket lenger, og på bestyrerkontoret hvor bl.a. Borge og Trapp Olsen hadde regjert, fant han Tulla Fisher, og da han lette etter blankettlageret, var det Nille som oppholdt seg der. Og slik fortsatte han gjennom hele huset. Ivar hadde en humoristisk og lun måte å formidle på som tok oss alle med til minnenes verden.

Ivar hadde startet som bud, og han fortalte hvordan budene fant seg snarveier i byen for å gjøre utbringingen av telegrammene fortest mulig. Han hadde også minner fra skranken og budrommet og nevnte flere originale typer fra den tiden.
Han fortalte mange historier fra montøryrket, da montørene reiste omkring med sine verktøykasser. De likte godt oppdrag hvor de kunne overnatte. Engang de skulle til Kyrksæterøra var de så ivrige etter å  komme seg av gårde, at da de kom fram sto verktøykassen igjen i byen!

Historier fra Nordre og Britannia og både Spydkasteren og Møller var med i fortellingen hans.

For mange av oss, med tjenestetid i Televerket på 30, 40, ja, nesten 50 år, var dette en reise tilbake i tid og en minnerik historie som både var morsom, hyggelig og kanskje også vemodig på mange måter. Tusen takk til Ivar Stenklev som tok oss med på denne reisen.

Ivar fikk stor applaus til slutt og mange positive tilbakemeldinger på innlegget sitt.

Han drakk kaffe sammen med oss og fikk overrakt blomster fra Marie.

Kaffe m/åresalg.
Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød og solgte lodder.

Diverse Informasjon.
Marie informerte.
Først om turer:

 • Til turen til Normandie og Paris har vi mottatt tilbud fra 2 byråer og vi venter på det 3. Escape tilbyr tur 30. mai – 5.juni, Vegareiser tilbyr tur 3. – 9. juni og vi venter på tilbud fra Nidarostours. Styret vil velge byrå og fatte vedtak på styremøtet 4. desember.
 • Vårens 1-dagstur står foreløpig bare på handlingsplanen.
 • Brit jobber med kulturtur til Peer Gynt spelet på Gålå, i august.

Vårens program
Innkalling til vårens medlemsmøter er utsendt, foreløpig uten program. Det vil komme etter hvert, når vi får avklart med leder for Seniorrådet om når hun kan komme.

Andre aktiviteter 1. halvår 2018:

 • Det planlegges omvisning i teateret – i februar.
 • Teaterkveld i mars for å se musikalen «Spellemann på taket».
 • Aktivitetsdag blir mandag 14. mai 2018 og vi jobber med å få til en omvisning på Adressa i tilknytning til turen fram til Røfft.
 • Det vil bli forsøkt å få til en omvisning i Katolske kirke.

Det kommer egne plakater når ovennevnte aktiviteter er klare.

Hornemannsgården.
Marie og Kari har vært på ledersamling i PFO. Mye er uavklart når det gjelder den framtidige driften av Hornemansgården. Saken skal behandles i formannskapet til våren. Vi avventer utspill fra PFO i god tid før denne behandlingen.

Fra Landsstyret:

 • Landsstyret jobber med å innføre nytt medlemsregister. Kari fra Trondheim og Anne fra Haugesund har sendt ut informasjon og spørreskjema til 30 lokalforeninger og fått tilbakemelding fra 23 av dem. Svarene er oppsummert og vil danne grunnlag for kravspesifikasjonen når det velges nytt system.
 • Det blir ledersamling i april og tema der blir velferdsteknologi.
  Marie vil informere i Landsstyret fra Trondheim kommune, som har kommet langt når det gjelder velferdsteknologi. Bl.a. er det på Ladesletta bo- og velferdssenter innredet en leilighet hvor det er tatt i bruk velferdsteknologi, den såkalte Tora-stua. Der er det mulighet for å komme å se. For å være informert om hva som finnes, vil Styret besøke Torastua i januar. Grupper på inntil 10 personer kan få omvisning.

Til slutt minnet Marie om julelunsjen 6. desember og ønsket deretter alle vel hjem.

Loddtrekking.
Arrangementskomiteen foretok så loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3400,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Møtet ble hevet kl 1350.

Trondheim 23.11.2017

Kari Bugten