Medlemsmøte 22. oktober 2020

Møtets tema: Fremtidsfullmakt.

Telepensjonistene Bodø/Salten

Info fra medlemsmøte på Tusenhjemmet 22. oktober 2020.


Vergemålslovens definisjon : «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

 

Audun Hole

Foredragsholder: Audun Hole fra Fylkesmannen.
Hole ga forsamlingen et fint og oversiktlig foredrag om fremtidsfullmakt.
– Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Da er fremtidsfullmakt et privat alternativ til vergemål.
– Hvis du skriver fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Fullmektigen bør være en du kjenner godt og stoler på. Det kan være lurt med en reservefullmektig.
– Fremtidsfullmakten er et dokument med fullmakt til at en annen person for eksempel kan styre økonomien din, leie ut eller selge eiendelene dine.
Det anbefales at fremtidsfullmakten oppbevares  forsvarlig i en safe eller liknende, og at det er avtalt med din fullmektig. Om du har få nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen i tillegg.
Ikrafttredelse skjer når du ikke lengre kan i vareta dine interesser. Ved usikkerhet må man ha legeattest. Fylkesmannen lager en attest til registrering.

Hole viste eksempel på fremtidsfullmakt og delte ut til forsamlingen.

Thomas takket Hole for nyttig og interessant informasjon.

Linker til informasjon om Fremtidsfullmakt:
– En kort video (ca 4 minutter)  finner du her..
– For å lese mer om fremtidsfullmakt, klikk her.
– Eksempel på skjema for fremtidsfullmakt, klikk her.

Odds hjørne.
Odd Stemland hadde med seg en velredigert video fra foreningens tur til Albania i 2019.  En tur flere av møtedeltakerne også var med på.
I nyere tid har Albania oppnådd sterkere økonomisk vekst, knyttet til blant annet utbygging av vannkraft i fjellene i øst og turisme langs kysten. Investorer fra flere land er involvert i den veksten som Albania nå opplever.
Situasjon i Albania ser bra ut, men Gerd kunne fortelle at hun på turen kom i kontakt med en kvinne som hadde studert i Norge. Hun fortalte Gerd om forhold i Albania som ikke var så bra, blant annet eldreomsorgen.

Diverse.
Thomas ga en kort orientering om saker fra styret, og aktuelt fra eldrerådet.
Om busstopp ved sykehusinngangen og planlagte nedskjæringer i budsjettet for eldre og omsorg.

Avslutningsvis sang Harald Kvig «Hortensia» av Helge Stamnes.
For medlemmer som ikke var på møtet kan originalen av «Hortensia» høres her…

 

Fullstendig referat fra møtet finner du her..

Bilder
(klikk for større bilder)