Medlemsmøte 23/2 2022

Medlemsmøte 23/2 2022

Årsmøte

Over 30 medlemmer møtte også denne gang.

Jan Erik ønsket velkommen til årets første medlemsmøte. og ga ordet til Tordis som leste referat fra forrige møte.

Bente orienterte om den planlagte turen til Krakow i September.  Prisen blir kr 11.900. Påmeldingsliste ble sendt rundt, og påmeldingsfrist er 23.3.2022.

Så gav Jan Erik ordet til nylig pensjonert kommunelege Dagfinn Haarr, som ville kåsere om emnet «sunn aldring». Haarr er en aktiv pensjonist med timebasert jobb for kommunen og sitter i oppvekstutvalget.

Han startet med å fortelle om sin far som ble 92 år gammel. Han røkte hele livet, men jogget, drev gymnastikk og gikk tur hver helg. Var fysisk aktiv, sosialt engasjert, hadde flere hobbyer, og mente musikk hadde en god effekt på aldring.

Eldre bør gå på kurs, vi kan fortsatt lære noe nytt, f.eks. språk. Undertegnede kunne trengt å lære stenografi for å holde tritt med kåsøren.

Forberedelsene bør begynne allerede ved 10 årsalderen.

Snakket om helsedefinisjoner: Trivsel, likevekt, helhet, tilpasnings funksjon, livskraft og muskelkraft. Overskudd til å klare hverdagens krav.

Jeg vil være i så god form at jeg kan være med på alt som er gøy. Dagen før kom han hjem fra orienteringsløp i Spania med gode resultater!

Om aldring sa han at 25% av hjernen går til grunne, men de resterende 75 % kan vi gjøre noe med. Han nevnte boka «Yonger next year» som fulgte noen fra 10 til 80 år. Henviste også til forskning i Amerika om hva som påvirket forventet levealder.

Alt i alt et spennende og til dels morsomt foredrag av en veldig engasjert kåsør.

Kaffe og smørbrød ble servert og prat og diskusjon gikk livlig som alltid. Åresalget ble også unnagjort før selve årsmøtet.

Årsberetningen . lest av Tordis og godkjent. Regnskap tok Kirsti for seg, også dette ble godkjent. Det store underskuddet ble forklart med julemøtet som ble avlyst i siste øyeblikk, grunnet smittesituasjonen. Vi måtte dessverre ta hele regningen selv.

Ingvar leste valgkomiteens innstilling, og eneste endring ble i kjøkkenkomiteen, der Hilde Kristiansen ble erstattet av Kirsti Ribe.

Stor takk til Hilde for flott jobb gjennom mange år.

Gevinster ble trukket og formannen takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Ønsker tilslutt å gi honnør til styret som stiller til gjenvalg år etter år, tar det som at dere syns vi gjør en god jobb. Vil bare legge til at vi har det veldig hyggelig sammen.