Medlemsmøte 23/9-2020

Omsorg hjemme

Endelig er vi i gang.

41 medlemmer møtte fram til det første medlemsmøte under corona pandemien.

Alt var lagt til rette i henhold til smittevernloven, og bordene var dekket med god avstand.

Ingvar ønsket velkommen og var vel fornøyd med at så mange kom. Han ga umiddelbart ordet til Jørn Olsen som skulle fortelle om firmaet sitt OMSORG HJEMME.

Det hele startet med en ide: Vi tilpasser din bolig og din hverdag slik at du kan bo lenge hjemme.

Innovasjon Norge ga full støtte til makedsundersøkelse og UIA hjalp til med videreføringen. Logoen viser hjerte i hånd.

Han viste film om til rettelegging og viste til eksempler som firmaet kan hjelpe med.

alle typer håndverkere kan bestilles, og selv hjembesøk av frisør kan ordnes.

Det er avtalte priser, og det er ikke dyrere enn om du bestiller håndverker selv, men kanskje tryggere.

Hjelpen kan bli et supplement til kommunens praktiske  hjemmetjenester.

Foreløpig er det kun Kristiansands regionen og til dels nabokommuner som kan benytte tjenestene, men på sikt vil de satse på hele landet.

Alt personale og samarbeidspartnere er sikkerhetsklarert og har selvsagt taushetsplikt.

At det var et interressant tema vitnet  de mange spørsmål fra salen om.

Etterpå var det kaffe, snørbrød og kringle. Praten gikk livlig rundt bordene på tross av avstand.

Ingvar fortalte nytt fra forbundet, lønnsoppgjøret, og ellers hva som hadde skjedd de siste månende.

Tordis orienterte om julemøtet, med teaterbesøk, og opplyste at det var reservert plass på Sjøhuset til mat etterpå. Alt selvfølgelig med forbehold om endring i regler fra FHI.

I stedet for utlodning trakk vi blomstene på bordene på fremmøtelistene.

Mange ga uttrykk for at de var fornøyde for  at vi startet opp igjen.

Ingvar takket alle som kom og ønsket alle vel hjem.