Medlemsmøte 23. mars 2017

"I et nasjonalt kulturbygg i Bodøsjøen skal «Anna Karoline» fortelle om norsk jektefart gjennom 500 år og dens betydning for verdiskaping, internasjonale forbindelse, og den norske kystkulturen."

Medlemsmøte 23. mars 2017, med et fremmøte på 38 medlemmer.

I vante omgivelser på Tusenhjemmet fikk forsamlingen et interressant møte med prosjektet «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum.

Erika Søfting, Avdelingsdirektør Nordlandsmuseet

Erika Søfting  fra Nordlandsmuseet var vår gjest og hun hadde spennende ting å berettte.

Finansieringen av prosjektet er klart. Det gjenstår valg av entreprenør. Med et budsjett på 100 millioner  blir det tre bygg. Jekta Anna Karoline er i så dårlig forfatning at den ikke kan flyttes. Det ene bygget blir derfor bygget rundt jekta som skal stilles ut med full rigg.

Jektene ble bygget i forskjellige størrelser alt etter hva de skulle frakte. Anna Karoline var en av de større jektene. Båten ble bygget med klinket skrog, men etter et havari ble det høvlet ned og lagt glatt kravellhud utenpå.
Museet vil inneholde mye mer enn selve jekta,  blant annet også ting som jekta fraktet. Besøkende får også innblikk i  hvordan ting fungerte på 1700 tallet. Gjenstander fra den tiden vil bli utstilt. Antikvariske gjenstander i åpent magasin, med ting folk kan ta og lukte på.
Aktivitetshall og uteaktiviteter er inne i prosjektet. Det vil også bli plass for midlertidige utstillinger.  Museet får  egen kafé i bygget som ligger lengst vest. (Se bilder under artikkelen)

Håkon takket Erika for orienteringen og overrakte et gavekort.

Vil du vite mer om prosjektet «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum kan du klikke her..

Reisemål høsten 2017.
Det ble foreslått flere reisemål: Dønna/Herøy, Narvik, Senja og Seterstad gård i Hattfjelldal.
Styret får foreta en vurdering av disse.

Turid Wensel hadde jubileum denne måneden. Hun ble overrakt et gavekort og bursdagssangen ble sunget.

Odds hjørne.
Odd fortale noen gode vitser og en god historie, så alle fikk seg en god latter.

Fullstendig referat fra møtet finner du her…

Bilder fra prosjektet.

 

Plassering i terrenget

 

Jekta er tenkt plassert i det midtre bygget