Medlemsmøte 23 november

Morten Sagmo Kåserte om alderdom i sykehjem

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Kari, Brit. Harald, Else Forfall: Jan Det var 42 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.

Marie ønsket velkommen.

Hun minnet om julelunsjen som arrangeres 7. desember kl 1300 – 1700 og opplyste at restauranten er leid fra kl 1230. Foreløpig er det 72 påmeldte.

Hun hilste fra forbundsleder Arne Jensen som ikke kunne delta på medlemsmøtet, fordi han var i SAKO-møte. Han hadde dagen før vært i møte med Berit Svendsen, Telenor, et meget konstruktivt møte.

Marie orienterte deretter om at det neste år blir det både Ølsmaking og Teaterkveld i februar og at plakater er lagt ut på bordene og at de vil bli sendt ut på mail og i posten.

Ordet ble deretter gitt til dagens foredragsholder Morten Sagmo.

Sykehjem, et positivt liv i alderdommen v/ Morten Sagmo.

Morten Sagmo takket for invitasjonen og presenterte seg selv. Han er enhetsleder ved Munkvold sykehjem og han fortalte om sin vei inn i eldreomsorgen. I ung alder jobbet han midlertidig på sykehjem, men sluttet fordi han hadde en drøm om å bli kunstmaler. Det var vanskelig å forsørge seg i dette yrket, derfor fikk han seg etter hvert arbeid på Hallsettheimen, hvor han trivdes godt. Men da han skulle velge formell utdanning hadde han bestemt seg for å jobbe i eldreomsorgen og valgte først hjelpepleien, så sykepleien, med praksis på sykehjem og etter hvert fast jobb innen dette yrke. Etter hvert tok han også administrativ utdanning. Han valgte eldreomsorgen fordi han opplevde arbeide med eldre som svært givende og det å hjelpe til å med å gi eldre en god og trygg alderdom var viktig for han.

Morten fortalte om arbeidet på sykehjemmet. De arbeider for å gi dagene et innhold, for som han sa, vi skal alle dø en dag, men alle de andre dagene er viktige dager. For at brukerne skal ha opplevelser utenom det daglige, har han satt i gang forskjellige aktiviteter og han fortalte om arrangement som bl.a. Rabarbrafest, Epleslangfest, Trollkremfest, Fastelavensfest og andre morsomme aktiviteter som fremkalte gamle minner hos beboerne. Etter hvert har han bygd både froskedam og grillhus i hagen, og disse ble begge innviet med stor fest.
Til oss som deltok på møtet ga han også et råd: «Bo der du bor så lenge du kan. Der har du et forhold både til huset, hvor minnene sitter i veggene, til naboer og omgivelsene. Om du har en trapp som du bruker lengre tid på komme opp, og har du ellers ting som må gjøres, som tar lengre tid, så har du enda god tid igjen til å sitte i godstolen eller delta på aktiviteter du kan være med på.»

Til slutt viste Morten bilder fra Sykehjemmet, av tilstelninger de hadde hatt, av aktiviteter og hvordan hjemmet så ut.

Morten var en karismatisk og engasjerende mann. Han viste gjennom det han fortalte at han trivdes med arbeidet sitt, og at det var viktig for han og være med på å skape et positivt liv i alderdommen for brukere av sykehjem. Han fikk stor applaus til slutt.

Marie takket for et fint innlegg og overrakte flytende blomster.

Kaffepause m/åresalg.

Så var det kaffepause med servering av rundstykker og wienerbrød og åresalg.

Reiseliv.

Brit informerte.

Neste års 1-dagstur blir til Kristiansund med hurtigruta, Bacalao på Smia og heimreise med buss, 4. mai 2017.

Sommerturen går til Krakow, med direktefly fra Værnes, 4. – 8. Juni 2017. Påmeldingsfrist 1. mars.

Høstturen blir Peer Gynt spelet, 8. – 10. august 2017. Alt er ikke klart her enda.

Trimgruppen ønsker tur til Sunndalsøra for å se spelet om  Lady Arbuthnott som arrangeres dagene fra 22. juni til 1. juli. Styret jobber med saken.

Trekning.

Det ble deretter foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kr 3290,-. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning.

Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle vel hjem.

Møte hevet kl 1410.

Trondheim, 26. november 2016

Kari Bugten