Medlemsmøte 23 oktober

Julie Hess og Heidi Kjeldsen informerte om tannhelse.

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Brit, Leif Roger, Fridtjof, Kjell Erik

Forfall: Leif Roger

Tilstede 40 betalende medlemmer.

Åpning
Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Hun minnet om julelunsjen 4. desember og opplyste at det også i dag var lagt ut lister for å skrive seg på for å få tilsendt «Kulturtilbud for seniorer«.

Marie ga deretter ordet til dagens foredragsholdere.

Eldres tannhelse.
Dagens tema var «Tannvern i eldre år» og det var tannpleierne Julie Hess og Heidi Kjeldsen fra henholdsvis Ranheim og Risvollan tannklinikker som skulle holde foredrag for oss.

De informerte innenfor følgende områder:

  • Hvorfor er munnstell viktig
  • Sammenheng mellom munn/tenner og kropp
  • God munnhygiene og fluor
  • Eldres rettigheter innenfor Tannhelse
  • Kosthold

   Viser et par av plansjene de viste

 

Dette var to flinke damer som fordelte tema mellom seg, viste plansjer og utdypet hvert tema grundig. De hadde også med seg forskjellige produkter som det var mulig å komme fram og se nærmere på.

Spørsmålene som ble stilt fra forsamlingen viste at dette var et nyttig og interessant og tema og Julie og Heide fikk stor applaus til slutt.

Marie overleverte konfekt som takk for foredraget.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Trim.
«Sterk og stødig» er et trimprogram som arrangeres av Kulturenheten i Kommunen, og alle som er interessert kan melde seg på.

Vår Trimgruppe har trim på Tyholt hver torsdag, og gruppen ønsker flere deltakere. Ta kontakt med Inger Qvam, 91739631, for påmelding og nærmere informasjon.

Bowling er det fortsatt hver torsdag kl 1200 på Centrum Bowling, der oppfordrer vi flere til å møte opp.

Nidaros Pentang har invitert Telepensjonistene til å melde seg inn. Den som er interessert kan henvende seg til styret for nærmere opplysninger.

Reiser
Marie, Brit og Kari har vært i møte med Anne i Escape for å bestille elvekrus på Rihnen sommeren 2020. Vi var avhengig av å reservere 30 plasser, og så mange plasser var ikke ledig på samme båt. Derfor endte vi opp med å bestille vi elvekrus for sommeren 2021, så da kan vi glede oss til det!

Sommertur 2020 er derfor ikke klar, og Marie oppfordret til å komme med forslag.

Styret har imidlertid sommerens kultur klar – i 2020 blir det tur til Røros for å se «Elden», i første halvdel av august..

Eldreråd.
Vi fikk ikke vår kandidat med i Trøndelag Fylkes Eldreråd

Trondheim Kommune velger sine kandidater til Trondheim Eldreråd 24. oktober 2020.

Diverse..
Telenor ønsker samarbeid med noen som kan besøke kunder – kobbernettet skal fases ut og det må sjekkes ut om det er dekning på enkelte steder. Telenor har fortsatt samfunnsansvar for tale. Alle som har e-postadresse vil få informasjon og spørsmål om å melde seg på, men dette vil være frivillig. Telepensjonistene får støtte fra Telenor, så det vil være positivt for foreningen om noen ønsker å være med på dette..

Sangkoret Teleklang har invitert til sitt årlige pensjonisttreff på Tyholt 28. november. Invitasjonen er sendt ut til alle som har E-postadresse.

Loddsalg.
Arrangementskomiteen solgte årer og det ble foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 2000,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl .1400

Trondheim 31.10.2019

Kari