Medlemsmøte 23 september

Kenneth Vilstrand og Kjartan Klingen spilte og sang

 

Medlemsmøte 23.09.2015

Tilstede fra styret: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Det var 47 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.
Marie ønsket velkommen til høstens første medlemsmøte.

Hun refererte saklista og overlot deretter over podiet til dagens underholdere, Kenneth Vilstrand og Kjartan Klingen.

Musikalsk underholdning v/Kenneth Vilstrand og Kjartan Klingen.
De startet umiddelbart opp med sangen “Engler i sne” av Jonas Fjeld.
Deretter ble Synnøve Alfnes, som fylte 80 år denne dagen, hyllet med bursdagssangen, hvor alle sang med.
Musikerne underholdt deretter med melodier og sanger fra 1940-tallet og fram til og med 1980-tallet, og dette passet forsamlingen utmerket!

Andre melodier som var med i repertoaret var Tanta til Beate, av Lillebjørn Nilsen, Fredrik Åkare og Cecilia Lind av Cornelius Vreeswijk, Jørgen Hattemaker av Alf Prøysen, Moody Blue av Elvis Presley, Trondhjemsnatt av Åge Aleksandersen, og mange flere flotte innsalg.

Dette var en flott underholdning av profesjonelle musikere og de fikk stor applaus til slutt.

Kaffepause m/åresalg.
Arrangementskomiteen (Kari, Kjellrun, Mildrid og Anny) serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Reiseliv v/Gerd
Gerd
orienterte.

I løpet av sommeren er det gjennomført 2 turer. En til Stockholm og Åland og en til Vauldalen. Begge har vært fine turer og det har kommet mange positive tilbakemeldinger, spesielt om turen til Vauldalen.

Styret jobber med neste års sommertur og har landet på Sør-England med besøk i London til slutt. Det tas sikte på at turen skal starte fra ca 12. juni 2016.
Det blir gitt nærmere informasjon på neste medlemsmøte.

Arne Jensen, ny forbundsleder presenteres.
Marie innledet med å fortelle at Arne Jensen, som er fra Trondheim, ble valgt som forbundsleder på landsmøte 2015 og at hun selv ble valgt som landsstyremedlem på samme møte. Så nå er det to fra Trondheim med i Landsstyret!

Arne presenterte seg med først å si litt om bakgrunnen for at han stilte som kandidat til ledervervet og deretter om sin bakgrunn før han ble pensjonist.

Arne er fra Finnmark, men kom til Trondheim i 1977 da han ble ansatt ved Plankontoret i Trondheim Teleområde, der han hadde mange spennende oppgaver.

Han har vært tillitsvalgt i NITO Telenor i 28 år, og har hatt verv på flere nivå, blant annet som medlem av i Styret for Telenor.

Etter 36 år i Telenor, gikk han over i pensjonistenes rekker og han har vært Telepensjonist siden februar 2015. Å bli forbundsleder ble en helt ny rolle som han beskrev som å gå inn i et mørkt rom som det har tatt tid å komme ut av. Men etter hvert har han fått mer oversikt sammen med et godt Landsstyre og Arbeidsutvalg.

Arne redegjorde for Landsstyrets tre viktigste oppgaver framover som er:

  1. Verving – her er det nedsatt ett utvalg som skal se på hva det kan bidras med fra Landsstyret.
  2. Økonomi – Landsstyret vil i utgangspunktet gå gjennom organisasjonsutvalgets innstilling og se på sparetiltakene som er foreslått der.
  3. Samarbeid/samhandling – Telepensjonistenes viktigste samarbeidspartner er Pensjonistpartiet med over 200 000 medlemmer. Viktig er også personalorganisasjonene i Telenor og ledelsen i Telenor Norge. Telepensjonistene har avtale med Telenor om økonomisk bidrag til utløpet av 2017.

Arne avsluttet med å oppfordre til innspill fra lokalforeningene.

Diverse informasjoner:

Nytt fra seniorrådet v/Anne Marie Evjen.
Marie opplyste først at Anne Marie har vært varamedlem i Seniorrådet denne perioden og at Styret har foreslått henne som medlem i rådet fra neste periode.

Anne Marie orientert og sa at selv om hun har vært varamedlem, har hun deltatt på mange møter i rådet. Det velges nytt Seniorråd råd hver gang det er kommunevalg. I denne perioden har Randi Wiggen vært leder for rådet.

Rådet har jobbet med Ensomhet blant eldre i Trondheim og har bl.a. fått til en ordning med   Hornemannsgården om å ha åpent 2 dager i påsken.

Rådets medlemmer er med i forskjellige brukerråd og bidrar også i forbindelse med Eldres dag 1. oktober. I år arrangeres dagen på Nova kino samt på flere helse- og velferdssentre rundt i byen. Anne Marie oppfordret medlemmene til å delta på dagen.

Seniorrådet har også engasjert seg i saker som Forebyggende trim for eldre og Tvang mot eldre.

Rådet besøker 2 helse- og velferdssentre hvert år.

Gisela orienterte til slutt fra seminar “Vold mot eldre”, et seminar med mange dyktige foredragsholdere. Hun oppfordret Anne Marie til å gi Seniorrådet tilbakemelding om at det finnes slike tiltak.

Generell informasjon v/Marie.
Marie informerte om følgende:

  • Det kommer ny plattform for hjemmesiden, og opprydding i eksisterende side er på gang. Jan, som har ansvaret for hjemmesiden, skal på opplæring (15 oktober i Oslo) i forbindelse med ny plattform.
  • “Trygghet i symfoni” arrangeres 19. mai 2016. Hun ba medlemmene merke seg dagen.
  • I forbindelse med UKA 2015 arrangeres det dansekveld i Studentersamfunnet 6. oktober og Allsang i Studentersamfunnet 19. oktober. Utfyllende informasjon finnes i “Den kulturelle spaserstokken”, kulturkalender okt.-des. 2015.
  • Eldres dag arrangeres 1.oktober, Festforestilling kl. 1300 – 14.30, Nova kino, Liv Ullmannsalen. Ytterligere informasjon finnes i “Den kulturelle spaserstokken.”
  • Styret vil forsøke å skaffe billetter til Rockheim i oktober. Det kommer informasjon på mail.
  • Neste medlemsmøte er 21. oktober. Da kommer redaktøren i Telepensjonisten på møtet. Styret håper at så mange som mulig støtter opp og kommer på møtet.
  • Hun minnet de som har endret adresse om å gi beskjed til sekretæren.

Trekning.
Det ble deretter foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.
Loddsalget innbrakte 3951kr. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning
Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 25.09.2015,
Kari Bugten