Medlemsmøte 24/11-2021

ca 32 medlemmer møtte denne gang,

Jan Erik ønsket velkommen, og beklaget at foredragsholderen dessverre var blitt syk, så vi fikk klare oss med egne innslag i kveld.

Vi startet  med å synge bursdagssang til Tordis!

Så leste Tordis referat fra både september og oktober møte.

Bente overtar  ordet og orienterer om høstturen, som denne gang blir til Krakow.

Avreise 19de september fra Kjevik. Hun gikk raskt gjennom litt av innholdet som utgjorde både sightseeing og tur til Saltgruvene.

Hun ba medlemmene komme med forslag til evt andre utflukter (Auswitch?)

Så ble det kaffe og smørbrød/kringle, før Ingvar fikk ordet.

Han fortalte at de hadde gått gjennom det som hadde vært  lagret i kjelleren i lang tid.

Her fant de blant annet gamle dokumenter og papirer fra oppstarten av foreningen vår.

Det var Hugo Halling som tok initiativet om oppstart av en pensjonistforening med telesjef Jareld.

Forslaget ble relativt lunkent mottatt, helt til det ble nevnt for fru Jareld. Da ble tonen en annen, og i 1974 reiste en representant til Oslo.

Sør Distrikt ga så beskjed til Teleområdet om å bevilge kr 1000 til foreningen. Oppstart februar 1976.

Dessverre ble ikke montørene med, og noe av grunnen til det var nok at vi hadde forskjellig adresse:

Hugo hadde samlet 55 medlemmer det første året.

Ved 20 års jubileet i 1996 var det 105 medlemmer

Jubileet ble holdt i Kongesalen i Telenorbygget og  episoder  fra festen og årsmøtet vakte stor munterhet.

Etterpå fortalte Jan Helge fra den gang han begynte i Telegrafverket i 1960.

Han leste også et referat fra et intervju med Gudmund Augland om hans tid i verket fra ca 1920 til 1960.

Det var en spennende tid og rivende  utvikling også den gang.

Hilde tok så ordet og leste fra «Å kaffi» som ga oss et innblikk i de viktige ting i livet.

Det var åresalg, og mange fine gevinster ble delt ut.

Før Jan Erik takket av minnet han alle på julemøtet den 8. desember kl 18 og på Telenors julekonsert i Domkirken den 1. desember kl 1900