Medlemsmøte 24 april

Ingrid Pfister og Hilde Hoff - foredrag om fremtidsfullmakt

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Kjell Erik
Forfall: Brit, Fridtjof

Tilstede 25 betalende medlemmer.

Åpning
 Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet, presenterte deretter dages foredragsholdere, Ingrid Pfister og Hilde Hoff og overlot podiet til dem.

Fremtidsfullmakt.
Ingrid Pfister og Hilde Hoff arbeider hos Fylkesmannen i Trøndelag, Vergemålsavdelingen, de er begge jurister og har som arbeidsområde «Fremtidsfullmakt» som var tema for dagens foredrag.

De hadde med seg kopier av plansjene de viste og delte disse ut til møtedeltakerne.

De startet med å forklare forskjellen på Vergemål og Fremtidsfullmakt og fortsatte med å redegjøre for hva en Fremtidsfullmakt er, hvem som kan opprette en slik fullmakt, hvem som kan være fullmektig osv. Vi fikk en grundig gjennomgang av tema og forsamlingen satt stille og tok imot informasjonen.

Det er viktig å kjenne til og å vite hva en Fremtidsfullmakt er, og så er det opp til den enkelte å tenke gjennom om det er aktuelt og opprette en slik fullmakt.

Damene fikk stor applaus og de tok seg tid til å drikke kaffe sammen med oss.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Turen til Blaafarveværket
Fristen for påmelding er 30. april. Det er nå 32 påmeldte.

Høstens tur
Berlin er satt som reisemål for høstens tur. Det gjenstår enda noe før det er klart med denne turen.

It-opplæring
Styret jobber med å få til en It-opplæring til høsten. De som har meldt interesse for å delta vil få informasjon i god tid før oppstart.

Aktivitetsdagen
Til aktivitetsdagen 10. mai er det 34 påmeldte.

Bowling.
Det er Bowling hver torsdag kl 1200, på Centrum Bowling, ut mai måned.

Hornemansgården
Det vil foreligge en avgjørelse på hvem som skal drive Hornemansgården i løpet av de første 14 dagene.

Trim
Inger Qwam oppfordret til å melde seg på til trim, hver torsdag på Tyholt.

Medlemskontingent 2019.
Det ble minnet om medlemskontingenten, det er enda flere som ikke har betalt.

Neste medlemsmøte.
Neste medlemsmøte er 22. mai. Da blir tema «Fem mørke år».

Loddsalg.
Arrangementskomiteen solgte årer og det ble foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 2470,-.  Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 25.04.2019

Kari