Medlemsmøte 24 mai

Steinar Leirvik kåserte

Det kom inn 2500 i inngangspenger og 2320 på loddsalg.

Marie ønsket velkommen til møtet

Hun ønsket velkommen til dagens kåsør, Steinar Leirvik, med 30 års erfaring som prest og nesten like lang erfaring som Rosenborgsupporter.

Steinar Leirvik

Han snakket litt om sitt virke som prest, litt om sin interesse for fotball og litt om prosessen fra ide til utgivelse av boka «Ettertanker»

Han beskrev det trønderske landskapet, det trønderske lynnet (ydmyk og best), utviklingen i telekomverdenen og fortalte morsomme historier fra sitt liv.

Marie takket for god underholdning.

Det ble servert rundstykker, wienerbrød og kaffe.

Det var loddsalg og trekning.

Marie informerte om kommende aktiviteter:

  • Aktivitetsdagen 31. mai. Påmeldingsfrist 25. mai.
  • Byvandring 13. juni. Innbydelse vil bli utsendt snart
  • Pe-Torsa 24.8.Tur med overnatting. Innbydelse vil bli utsendt snart
  • Innkalling til medlemsmøter høsten 2023 vil bli utsendt snart. Møtene blir tirsdager kl 1400 med servering av middag.

Marie takket for oppmøtet og ønsket alle god sommer./Tone

Møte ble avsluttet kl 1245.

Trondheim 25.5.2023