Medlemsmøte 24. oktober 2019

At hjembygda Petvik i Vestvågøy har fostret flere jekteskippere kan vel også ha gitt inspirasjon til å skrive bok.

Nok et medlemsmøte med interessant tema.
All honnør til styret i lokalforeninga for at de skaffer gode forelesere til møtene!

I Arne Jans fravær ønsket Gerd  velkommen og foreslo sangen ”Mot i brystet” for å sette rette stemning i møtet.

Jekta.
Deretter ble foredragsholder Bjørn Tore Pedersen ønsket velkommen.  Han har bakgrunn som journalist og er forfatter av  boken Jekta – Eventyrets farkost.
Forfatteren ga et innblikk i hvordan han hadde bygd opp innholdet i boken. Et omfattende arbeid med gode hjelpere fra blant andre Nasjonalbiblioteket og Nordlandsmuseet. At hjembygda Petvik i Vestvågøy har fostret flere jekteskippere kan vel også ha gitt inspirasjon til å skrive bok.

Bjørn Tore viste bilder fra jektehistorien og knyttet kommentarer til disse. Det var historier forbundet med det enkelte fartøy, om navn på båtene og litt om hendelser og personer tilknyttet jektefarten. Foredraget ble avrundet med historien til Anne Caroline som ligger på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Mange av våre medlemmer har vel allerede besøkt det nye flotte museet.
En av de som har deltatt i restaureringsarbeidet, Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter, skriver dette om båten:
«Anna Karoline» ble bygd i 1876 i Mosvika, Trøndelag. Da jekta ble sjøsatt var den klinkbygd og var nesten som en 60 fots lang åpen båt å regne. Kun et fast dekk for- og akter over lugarene, mens hele midterskipet var et stort lasterom. Over lasterommet var det flak som kunne dekke lasterommet, eller fjernes slik at fartøyet var åpent. Opp fra lasterommet steig en mast, som sannsynligvis var omkring 27 meter lang. Kraftige hampetau holdt masta oppreist og en diger rå med et stort seil var “motoren”.
Etter endt foredrag  ble Bjørn Tore overrakt gavekort med påfølgende applaus fra forsamlingen.

Reisemål.
Som turansvarlig ønsket Gerd innspill til reisemål for sommeren. Fra salen kom  det forslag på Hellas, Sør-Italia, Cruise langs Kroatiakysten, Polen, Belgia/Nederland, Sør-England, Stockholm og Cruise på Donau.
Det ble ikke foretatt noen avstemning på møtet, og for at også medlemmer som ikke var til stede skal kunne delta vil det bli sendt ut et «avstemningsskjema» på sms.

Odds hjørne.
Det ble vist video fra Albaniaturen. Godt redigert, med klipp og kommentarer fra regissør, reiseleder og deltakere. Interessant for både de som var med på turen og andre. En imponerende jobb utført av Odd Stemland.

Til avslutning sang forsamlingen ” De nære ting” akkomagnert av Thomas Mathisen. Gerd takket for møtet og hilste fra Ingrid Kristiansen (æresmedlem) som dessverre ikke kunne komme.

Klikk her for møtereferat.

Bilder