Medlemsmøte 24 oktober

Kåre og Knut spiller og synger

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Leif Roger, Harald

Tilstede: 43 betalende medlemmer.

Åpning.
Marie ønsket velkommen og minnet om at denne dagen er FN-dagen som markerer at FN ble opprettet 24. oktober 1948.

Hun informerte at Styret har fått avtale med Sparebank 1 om å se bankens kunstsamling og kirkeruiner i kjelleren, torsdag 8. november. Påmelding til tdpensj@frisurf.no eller 90694849 innen 6. november.

Det blir sendt ut invitasjon til alle med E-postadresse.

Kåre-Jostein Simonsen og Knut Jensen skulle stå for dagens underholdning med tittelen:

Bælg, streng og trut, med Kåre og Knut.
Kåre-Jostein startet med å vise oss et bandoneon, et spesielt instrument som kommer fra Tyskland og først bare ble brukt der, men som på grunn av sin spesialitet, etter hvert ble spredt til andre land, bl.a. til Argentina hvor det særlig blir brukt til argentinsk tango.
Han selv hadde kjøpt instrumentet på nettet fra San Fransisco, og han hadde vært i Paris for å lære seg å spille på det.

Etter hvert ble han ganske flink til å spille på bandoneon. Han har bl.a. spilt sammen med flere Symfoniorkester og han har undervist og lært ungdommer å spille på instrumentet. De reiser nå rundt i verden og underholder.

Han spilte mange flotte melodien for oss på bandoneon, det var nydelig vakkert, og vi ble veldig begeistret for det han framførte.

  Kåre med bandoneon

Han gikk over til å spille på trekkspill, hvor han fremførte flere russiske melodier.

Knut kom etter hvert med i underholdningen, og det ble gitar og sang sammen med trekkspillet.  Fengende musikk og sang!

Forsamlingen koste seg når de fikk høre kjente og kjære melodier både av Otto Nilsen, Evert Taube og Vera Lynn.

Dette var flinke og proffe musikere som vi gjerne hører igjen, og de fikk stor applaus til slutt.

Marie takket for flott underholdning og ga uttrykk for at hun så seg selv på dansegulvet under framføringen av flere av melodiene!

Pause med kaffe, rundstykker og Wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen. Når Telepensjonistene møtes, liker de og prate, og denne gangen fikk de lengre tid til å prate enn vanlig.

 Diverse informasjon.
Marie informerte.

Reiseliv.
Styret jobber med tur til utlandet. Det er innhentet tilbud som det blir arbeidet videre med.

Trimgruppen har kommet med forslag til tur til Blaafarveværket og denne turen blir det jobbet videre med. Den blir arrangert i første halvdel av juni. Det blir busstur med 2 overnattinger.

PFO/Hornemansgården.
PFO arrangerer lederkonferanse 6. november. Marie og Kari deltar fra vårt styre.

Leder for PFO skal i møte med Atb angående de nye metrobussene og hva de medfører for eldre i Trondheim.

Den nye lederen i Hornemansgården, Jens Rølinger, har foretatt en del endringer og omorganiseringer etter at han ble ansatt. Nå er Hornemansgården godkjent som lærlingebedrift og har fått sin første lærling, noe som der svært positivt.

Mer om dette etter lederkonferansen 6. november.

SAKO.
Marie har deltatt på SAKO’s helsefaglige konferanse, hvor regjeringens nye eldre- og folkeminister hadde innlegg om Stortingsmelding 15/2018, «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre bestående av 25 punkter/tiltak som skal være utprøvd.

Meldingen omhandler bl.a. hjelp i hjemmet, frivillighet, eldre og mat m.m.

Statsbudsjettet
Trygdeoppgjøret utgjør en reallønnsvekst på 1 prosent for pensjonistene. Noen har regnet ut at det utgjør kr 200,- i året for en vanlig pensjonist! Ikke mye å «flotte» seg med!

Trekking.
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble til slutt foretatt trekning. Loddsalget innbragte kr 3730,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie minnet til slutt om å stille tilbake klokka førstkommende helg, og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl. 1410.

Trondheim 26.10.2018.

Kari Bugten