Medlemsmøte 24. september

Telepensjonistene hadde besøk av Håkon Olsen, leder i Porsgrunn Eldreråd, på høstens første medlemsmøte.

 

Høstens første medlemsmøte ble avviklet 24. september i Telenors Kantine i Kongensgate 20. Leder Elsie kunne ønske 30 medlemmer velkommen til møtet. Kveldens gjest, Haakon Olsen leder i Porsgrunn eldreråd, ble ønsket spesielt velkommen.

Håkon Olsen ga oss først et innblikk i hva Eldrerådet er, og hva de jobber med. Loven om eldreråd gjelder fra 1. januar 1992. I loven står det at i hver kommune og fylkeskommune skal det være et eldreråd. I kommunen er det Kommunestyret som avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha, og Fylkestinget avgjør hvor mange medlemmer det fylkeskommunale eldrerådet skal ha. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen (fylkeskommunen) og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. De kan også selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen (fylket). I Porsgrunn er de for eksempel bekymret for de mange som venter på rehabilitering. Tallene viser at selv med Samhandlingsreformen som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012, var det flere som ventet på plass på sykehjem eller rehabilitering tidligere i år, enn det var i 2012. Likevel viser det seg at det skjer en positiv utvikling, men det tar for lang tid fra det blir gitt et vedtak om opphold, til senga og rommet blir tilgjengelig. Dette gjelder for både personer som venter på korttids- og langtidsopphold. Kapasiteten på plasser må være for liten i følge Håkon Olsen. Og venter på at kommunestyret i Porsgrunn skal gi tilbakemelding på den bekymringsmeldingen eldrerådet har sendt.
Etter en spørsmålsrunde leste Håkon Olsen flere dikt som han har skrevet. Flere av diktene hans har vært gjengitt i distriktets aviser.  
Som takk for den interessante informasjonen og diktlesningen fikk Håkon Olsen overlevert ”teleblomsten”.

Så var det tid for deilige smørbrød, kaffe og kaker. Arrangementskomiteen hadde som vanlig gjort jobben sin, nydelige dekkede bord og god mat. Praten gikk livlig rundt bordene, og vi ble bare avbrutt av det obligatoriske åresalget. Mange var heldige og fikk gevinst denne gangen også.

Deretter informerte Elsie om aktuelle saker fra forbundet. Hun minnet om omvisning og forestilling i Ælvespeilet i Porsgrunn lørdag 26. oktober og ba alle sette av datoene for Julemøtet på Kikuthytta 16. desember og Årsmøtet 2014 5. februar.
Hun takket arrangementskomiteen og alle andre for et hyggelig møte og ønsket alle vel hjem.