Medlemsmøte 25.09.23

Medlemsmøte 25.09.23

Medlemsmøte i Saniteten

Referat fra medlemsmøte i Kristiansund Telepensjonistforening 25.10.23

21 oppmøtte medlemmer

Kirsten ønsket velkommen til møtet og beklaget forvirring rundt møtedatoen som først ble satt til
25. okt. – så flyttet til 18. okt. – og så tilbake til 25. på grunn av arbeid i lokalene.
Hun orienterte så om neste møte’s foredragsholder som vil være Runa Overaa Hide. Hun kommer
for å snakke om et tema som er kalt Helse og Mestring.
Hun snakket videre om styrets tanker omkring Julemøte – mulige lokaler – egenandel – dato – etc.
og spurte om medlemmenes interesse for operaforestilling under Operafestivalen-24.
Det var kommet takk for oppmerksomhet i forbindelse med jubileum fra Randi Dalager og Randi
Joø.
Siden det ikke var noen foredragsholder på dagens møte gikk vi så over til snitter, kaker, kaffe,
loddsalg og sosialt samvær som vanlig.

Averøy 25.10.23/Steinar sekr.