Medlemsmøte 25/10-23

Bente ønsket velkommen, 25 medlemmer hadde møtt frem i skikkelig høstvær.

Litt orientering on hovedstyrets økonomi og opprettelsen av høyrentekonto til 5% rente.

hun kunne fortelle at neste års tilskudd fra Telenor blir 600 000.

Julekonserten blir i år den 4/12 kl. 19 i Domkirka

Det er 40 påmeldte til julebord på Ernst den 6712. Minnet om at prisen kr 550 skal betales innen 1.11 til

konto 3000 22 51023 og ikke med vipps

Kjell Moy tok ordet og takket for  blomster og hyggelig hilsen i anledning 90 årsdagen.

Tordis leste referat fra forrige møte.

Vi ventet forgjeves på dagens foredragsholder (fra Naturvernforbundet) som dessverre hadde glemt oss.

Så vi koste oss med smørbrød og kringle og praten gikk livlig rundt bordene.

Det var åpen mikrofon for dem som måtte ha noe på hjertet, men kun Leif benyttet anledningen til

å dele en morsom historie.

Det var utlodning som vanlig og fine gevinster ble delt ut.

Bente leste ord for dagen. takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Møtet slutt kl. 19. Neste møte er  22/11