Medlemsmøte 25 april

Karl Brox og Knut Sivertsen kåserte

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 25.04.2018
Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald
Forfall: Fridtjof
Tilstede: 52 betalende medlemmer
Åpning.
Marie ønsket velkommen og refererte saklista som i dag ga god tid til en prat rundt bordene. Hun opplyste at det nå var sendt ut invitasjon til turen til Gålå for å se spelet om Peer Gynt, 4 – 5. august 2018.
Til omvisningen på Adressa, 14. mai, var det fremdeles noen ledige plasser, og det var anledning til å melde seg på til Kari. 10 medlemmer meldte seg på.
Marie ga så ordet til foredragsholderne.
BUNKEREN. Trondheim under hakekorset. V/Karl Brox og Knut Sivertsen.
Karl Brox, tidligere journalist i Adressa og Knut Sivertsen, tidligere politioverbetjent og i dag rådgiver ved Justismuseet i Trondheim, hadde ansvaret for dagens foredrag.
De har skrevet boken «BUNKEREN. Trondheim under hakekorset», som kom ut i 2015 og det var denne boken som var bakteppet for foredraget.
Boken er rikt illustrert, og mange av bildene har tidligere ikke vært publisert. De er til dels tatt av tyske soldater til privat bruk, og dokumenterer både soldatenes hverdagsliv og konkrete krigshandlinger.
Brox og Sivertsen viste bildene og fortalte om hendelser knyttet til det enkelte bilde. De byttet på å ha ordet, og var begge flinke formidlere, som var lett å følge.
Innholdet i boken er knyttet til Midt-Norge under 2. verdenskrig.
Hovedårsaken til at Hitler kom til Norge var at det var lettere å komme seg ut i Nordsjøen og ha flåtebaser på Norskekysten og de tyske okkupasjonsmaktene gjorde Trondheim til en av de best bevoktede byer i Europa under verdenskrigen.
Det første bilde som ble vist var fra Brettingen, 9. april 1940, og det ble orientert om angrepet på Norge denne dagen, og om skipene som kom inn til Trondheim, uten at det ble løsnet ett eneste skudd og om beskjeden soldatene hadde fått om å behandle det norske folk humant, noe som ikke ble overholdt etter hvert.
Det ble vist flere bilder og fortalt flere hendelser fra invasjonen i Trondheim og fra da tyskerne etter hvert søkte ut av byen og hvor de ble møtt med motstand. Det ble utført krigshandlinger både i Gauldalen og nordover, bl. a i Stod. Kampene i Trøndelag var slutt 3. juni. Soldatene som kom til Trondheim var for det meste elitesoldater som var godt trente Alpejegere.
Bildene i boka og historiene er samlet over mange år og vi fikk bl.a. høre historien om da Hegra festning falt, historien og jakten på Tirpitz, Terbovens ankomst til Værnes og Terbovens ankomst til Trondheim, da 34 sivile nordmenn ble henrettet under unntakstilstanden, bombingen av Steinkjer og byggingen av Dora , som var et omfattende arbeid som startet i 1942 og var ferdigstilt i juni 1943.
Avslutningsvis fikk vi se bildene av tyskernes utmars fra Trondheim 8. mai 1945, og høre om integreringsleirene som ble opprettet etter hvert.
Helt til slutt ble det vist bilder fra 17. mai 1945 og den elleville feiringen etter en mørk periode i Norges historie som hadde vart i 5 år.
Brox’s og Sivertsens foredrag varte i over en time og vi fikk et godt og hittil ukjent bilde, for mange, om mye av det som skjedde i Trondheim under okkupasjonstiden 1940 – 45.
For de som er interessert i å høre mer om dette, anbefales det å lese boken. Den er utsolgt fra forlaget, men det ble opplyst at det finnes et visst antall til salgs på justismuseet. Ellers har sikkert biblioteket eksemplarer til utlån.
Marie takket for et meget interessant og lærerikt foredrag.
Pause med kaffe, rundstykker og Wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen. Foredragsholderne tok seg også tid til en kopp kaffe sammen med oss. Forsamlingen hadde som vanlig mye å prate om, det hørtes på lydnivået som etter hvert ble ganske høyt.
Diverse informasjon.
Marie informerte.
Hun minnet om fristen for innbetaling til Normandieturen som er 29.april.
Årsmøte i PFO: Marie og Brit deltok. Det er enda ikke bestemt hvem som skal drive Hornemansgården. Daglig leder, Inger Johanne, har sagt opp sin stilling og den er nå kunngjort.
Lederkonferansen: Marie, Leif Roger og Kari deltok fra Trondheim. Hovedtema var velferdsteknologi. Tone Bye, fra pensjonistpartiet hadde et interessant innlegg om tema.
Marie oppfordret til å besøke Torestua eller velferdskontoret oppe i Munkegata.
Marie har vært i møte i Eldrerådet for Trøndelag fylke. Tema der var pasienttransport.
Neste medlemsmøte blir 23. mai. Da kommer leder for Seniorrådet i Trondheim, Randi Wiggen, og skal informere om seniorrådets arbeid.
Marie takket for i dag og ønsket velkommen til neste møte.
Loddsalg/Trekking.
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble til slutt foretatt trekning. Loddsalget innbragte kr 4160,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Møtet ble hevet kl 1400

Trondheim 28.04.18
Kari Bugten