Medlemsmøte 25 januar

Forbundsleder Arne Jensen

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Brit

Forfall: Leif Roger, Else, Harald

Tilstede 51 betalende medlemmer.

Etter årsmøtet og før medlemsmøtet ble det servert kaffe, snitter og kaker.

 Marie ønsket velkommen til medlemsmøte, ønsket velkommen til forbundsleder Arne Jenssen og overlot ordet til han.

Nytt fra landsstyret.

Leder for landsstyret, Arne Jenssen takket for invitasjonen og sa det var hyggelig for han å delta på årsmøtet i lokalforeningen hvor han selv er medlem.

I sitt innlegg kom han bl.a. inn på følgende saker:

  • Forbundets økonomi – overføringer til lokalforeningene, skifte av revisorer, tilskuddet fra Telenor, møte med Telenor m.m
  • Noe av det som landsstyret har jobbet med i løpet av året har vært verving, videreutvikling av nettsidene, nytt medlemsregister, oppfølging av lokalforeningene, organisasjonsutvikling og for tiden forberedelse til Landsmøtet 9. – 10. mai 2017.
  • Av utfordringer nevnte han rekruttering av nye medlemmer, motivasjon av medlemmer til å påta seg tillitsverv, behovet for å beholde medlemmene i de lokalforeningene som av forskjellige grunner ønsker avvikling.
  • Til slutt kom han inn på samarbeidet i SAKO og med Pensjonistpartiet som er part i Trygdeoppgjøret og i drøftinger om statsbudsjettet.

Marie takket for innlegget og overrakte gave.

Reiseliv.

Brit orientert

Krakowturen i juni – der har det blitt endringer på avreisetidspunkt, noen endringer i programmet og noe avslag i prisen. Ny informasjonsplakat er sendt medlemmene med mailadresse.

Peer Gynt -turen som styret har jobbet en del med er kanseller. Styret jobber med å finne ny Høsttur.

Kristiansund-turen – der er det bare å melde seg på og møte opp.

Marie minnet til slutt om «Trygghet i symfoni», i Olavshallen ,31. januar 2017.

 Loddsalg og Avslutning.

Arrangementskomiteen sørget for loddsalg og foretok trekking.

Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Styret takker alle som kjøpte lodder.

Loddsalget innbrakte kr 3880,-.

Marie takket for oppmøte og ønsket velkommen til neste medlemsmøte 22. februar 2017.

Møte hevet kl 1445

Trondheim 26. januar 2017.

Kari Bugten sekretær