Medlemsmøte 25 mai

Arnhild og Kjellrun ordner med gevinster

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Brit, Harald

Forfall: Kari, Else

Tilstede 47 betalende medlemmer.

Åpning.

Marie åpnet møtet, ønsket alle velkommen og takket for sist til alle som var med på turen til Veiholmen. Hun takket også for deltakelsen på aktivitetsdagen 10.05. (Det ble kaffe på den nye jernbanerestauranten i stedet for i Hornemannsgården fordi det ikke var plass der.)

Marie opplyste at det ville bli en endring i programmet for dagens møte. Foredragsholderen som var satt opp der, meldte sykdomsforfall tirsdag 24.05. Det lot seg ikke gjøre å få tak i en annen så tett innpå møtet, men Jan Ross hadde tilbudt seg å snakke om den nye portalen til Telepensjonistenes landsforbund, og slik ble det.

Landsforbundets portal.

Jan fikk litt prakk med PC-en sin, men dette forhindret ikke at møtedeltakerne fikk en meget god og interessant innføring i saken.

Jan gikk gjennom hva vi kan finne på portalen: Nyheter, oversikt over alle lokalforeningene og hva de har å tilby sine medlemmer og Telepensjonisten. Trondheimsforeningen trakk han spesielt frem.

Påminnelser.

Marie minnet om fotballkampen på Lerkendal i august. Det er fremdeles plass på listen for påmelding fra flere. Det blir ellers loddtrekning på styremøtet 06.06., om hvem som får billett til kampen.

Brit orienterte om turen til England. Hun nevnte i sakens anledning at hun synes Orklareiser er treg mht. å gi informasjon.

Brit minnet også om turen til Savalen.

Kaffe m/åresalg.

Det ble en laaang kaffepause denne gang. Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Som vanlig solgte de årer, og salget innbragte kr. 3.660,-.

Aktuell informasjon.

Marie informerte:

Hun og Leif Roger reiser 26.05. til lederkonferanse på Lillestrøm. Hun minnet om situasjonen for en hel del lokalforeninger når det gjelder medlemsmassen. Hun minnet også om forholdet til Telenor. Vi har fått loving derfra om tilskudd ut 2017. Hva som skjer deretter, vet vi ingen ting om, sa hun.

 

Telepensjonistenes landsforening fyller 40 år i år (Men, Trondheimsforeningen er eldre.)

Marie minnet ellers om verving av nye medlemmer. Hvis hvert medlem verver ett nytt medlem, «er vi plutselig dobbelt så mange», sa hun.

Trekking Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Vel hjem Marie takket for oppmøtet og for at vi tok lodd, og ønsket alle vel hjem.

Møte hevet kl. 1400.

Trondheim, 25. mai 2016,

Harald Vik,

Referent.