Medlemsmøte 25 oktober

Harald Karlsen holdt et musikalsk kåseri

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger Jan, Kari, Harald, Brit Forfall: Else

Tilstede 38 betalende medlemmer.

Velkommen. Marie ønsket velkommen til medlemsmøte og takket for sist til de som hadde vært i teateret på mandag.

Dagens underholder var Harald Karlsen, og Marie overlot podiet til han.

Sang og musikk om Trondheim – musikalsk kåseri. v/ Harald Karlsen. Harald startet med å takke for sist. Han hadde vært hos oss tidligere, men da med et annet tema. Denne gangen var det sang og musikk om Trondheim.

Han startet med et bilde fra 60-tallet av Gamla, i Kongensgt. 22, en såkalt brun restaurant hvor menyen var saltlapskaus eller karbis og øl, og med tøffe servitører som ikke ga fra seg ølflaska før  pengene lå i handa. Han fortsatte videre til Kalvskinnet med Sukkerhuset og med «Sangen om`n E C. Dahl». Så til Aktiebryggeriet og historier fra Lade, Lademoen og Svartlamoen, med Lamogutter i Tore Johansens framføring. Slik fortsatte han til han hadde vært gjennom nesten alle bydelene i Trondheim, med bilder, fortellinger og melodier og sanger som passet til hver bydel.

Det ble mange morsomme historier og mange kjente og kjære melodier, så forsamlingen koste seg og var helt med.

Marie takket for underholdningen og inviterte på kaffe, noe som Harald takket ja til.

Kaffe m/åresalg. Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød og solgte lodder.

Diverse Informasjon. Brit informerte om neste års turer, som det jobbes med for tiden.

Det blir sommertur til Normandie og Paris i juni 2018. Styret har mottatt tilbud fra 3 reisebyrå og skal ta stilling til hvilket vi velger, på styremøtet i november.

Styret ønsker å legge opp en tur til «Peer-Gynt-spelet» i august 2018, og Brit har vært i kontakt med Nidarostours, som vil komme med et forslag.

Marie informerte om følgende:

Julelunsjen 6.desember som også i år blir på hotell Augustin, som ligger meget sentralt til, med busstilgang fra alle kanter av byen. Det blir sendt ut invitasjoner etter styremøtet i november.

Innkalling til medlemsmøter første halvår 2018 blir sendt ut samtidig, men styret har foreløpig ikke oversikt over underholdere, så det vil komme etter hvert.

Invitasjon til sangkoret Teleklangs konsert på Tyholt 27.11.2017 er sendt ut til alle med E-postadresse og lagt ut på bordene. Påmelding til Teleklang direkte.

Invitasjon til omvisning i Jødisk museum, Trondheim, 20. november kl 1200, er sendt ut. Påmelding til Kari innen 10. november.

Telepensjonistene er også i år invitert til Telenors julekonsert i Lademoen kirke. Dag Kløvjan har sendt ut invitasjon via E-post og påmeldingen skjer elektronisk.

Til slutt minnet Marie alle som flytter om å melde adresseforandring og om å huske å flytte klokka i helga.

Loddtrekking. Arrangementskomiteen foretok loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3080,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Trondheim 27.10.2017

Kari Bugten