Medlemsmøte 26 april

Karen Solstad, orienterte om viktigheten å utøve fysisk aktivitet.

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger Jan, Kari, Harald, Else Forfall: Brit

Tilstede 33 betalende medlemmer.

Velkommen. Marie ønsket velkommen til medlemsmøte og ga ordet til Karen Solstad som skulle ha innlegg om fysisk aktivitet for eldre.

Hopp og Sprett, Fysisk aktivitet. Karen Solstad presenterte seg og sa at hun var fysioterapeut og var ansatt ved Trondheim Kommunes Infosenteret for seniorer som tilbyr bl.a. samtaler med råd og veiledning, kurs for seniorer, undervisning til pensjonistforeninger m.m. Hennes innlegg skulle handle om fysisk aktivitet og hvordan den innvirker på helsen vår. I innlegget kom hun bl.a. inn på følgende punkter:

 • Helse påvirkes av arv, livsstil og flaks og alt dette påvirker våre funksjonsevner. Man kan ha god helse selv om man har sykdommer og 8 av 10 over 75 år i Norge er funksjonsfriske.
 • Alder er ikke et godt kriterium for å si noe om hvordan folk er. Fysisk aktivitet er viktig og fra å gjøre ingenting til å gjøre litt er en helsegevinst. Kroppen tilpasser seg – det er ingen aldersgrense for at fysisk aktivitet har effekt på helsen vår.
 • Daglige gjøremål som husarbeid, hagearbeid, gå i trapper, skigåing osv. har positiv innvirkning på helsen vår.
 • Gjennomsnittlig sitter nordmenn stille 9 – 10 timer pr dag, samtidig sier de at de trener mest av alle i Europa! Populært blir det sagt at «sittose» har blitt den nye folkesykdommen i Norge!
 • Her er nasjonale anbefalinger for trening:
 1. 30 minutters gange, 5 ganger i uken, slik at en blir litt varm og pusten går raskere.
 2. Over 65 år: Muskelstyrke to ganger i uken og balanseøvelser 3 ganger i uken.
 3. Intervalltrening betyr at en når en er ute og går, f.eks. gå raskt i 2 minutter i stedet for å gå i samme tempo hele tiden. Det er viktig å bruke beina fordi styrke i beina forebygger fall og balanse og reaksjonsevne.

Hun viste oss program for øvelser og forsamlingen måtte opp å være med på øvelsene, som egentlig var ganske enkle og greie å gjennomføre.

Til slutt nevnte hun »Sterk og stødig», en treningsgruppe for seniorer som Infosenteret tar imot påmelding til.

Karen skal sende over plansjene hun viste og disse vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Infosenteret kan nås på telefon 72546791 og holder til i Erling Skakkesgt. 14.

Åpent fra 1200 – 1400  mandag til fredag.

Dette var et viktig og lærerikt tema og Karen fikk stor applaus til slutt. Marie overrakte blomster som takk for innlegget.

Kaffe m/åresalg. Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød og solgte lodder.

Diverse Informasjon. Marie informerte om følgende:

 • RBK fyller 100 år, nærmere beste 19. mai og det går rykter om en større bursdagsfeiring på Lerkendal. Det vil komme informasjon i TV-Midt-Nytt, NRK-radio og på nett.
 • Program for en 2-dagers tur til Namdalskysten, 5. – 6. september 2017, med påmeldingsfrist 1. august, er klart, og noen eksemplarer er lagt ut på bordene. Invitasjon til turen blir sendt ut til alle i mai, på mail og i posten.
 • Til 1-dagsturen til Sunndalsøra 1. juli for å se Lady Arbuthnott er det 24 påmeldte.
 • Hornemansgården har fått pålegg fra Stakkeetaten om å betale moms og skatt. Dette betyr at prisene går opp fra 1. mai 2017.
 • Vi (Telepensjonistene) har fått tilbud om å leie festsalen i Hornemansgården til våre medlemsmøter, men etter prisoppgangen blir det for dyrt for oss å flytte møtene dit.
 • Aktivitetsdagen arrangeres 11. mai, med oppmøte ved Norsk Rettsmuseum i Kongensgt 95, kl. 1130..
 • Landsmøtet 2017 avholdes 9. -10. mai, på Gardermoen Airport hotell. Til sammen 5 deltakere fra Trondheim. Styret har gjennomgått sakene og de viktigste blir trolig Kontingentendringer, forslag om reduksjon av landsstyret til 5 medlemmer og 3 varamedlemmer og Trondheims forslag om utfasing av ordningen med oppnevning av Æresmedlemmer. Marie opplyste at hun har stilt seg til disposisjon for valg til landsstyre.
 • Marie ønsket velkommen til neste medlemsmøte som er 31. mai.

Loddtrekking. Arrangementskomiteen foretok loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3301,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Trondheim 28.04.2017

Kari Bugten