Medlemsmøte 26. oktober 2017

Tusenhjemmet 26. okt. 2017.

Oppmøte: 48 medlemmer.

Gerd ønsket velkommen.
Hun orienterte om tingenes tilstand og presenterte Tom Opsahl som skulle holde et foredrag om «Byen vårres»

Byen vårres 1816- 1940 v/Tom Opsahl.

Byen ble grunnlagt i 1816. Etter at silda forsvant utenfor kysten sto utviklingen i Bodø/Bodin nærmest stille de første årene. Det meste var konsentrert om Bodøsjøen. Selve Bodø begynte ikke å utvikle seg før silda kom tilbake i 1870 årene.
Sykehuset ble flyttet fra Bodøsjøen til Bodø (der Sambo ligger i dag) i 1832.
Sykehuset som vi har deler av i dag ble ferdig i 1927.

Forsamlingen fikk se flere bilder av flotte bygninger, enkelte står den dag i dag og byggverk som er borte. Tom avsluttet sitt foredrag med å vise Bodø i brann 27. mai 1940. Han vil fortsette foredraget med årene 1940 til i dag på neste medlemsmøte.

Gerd takket for foredraget og belønnet det med en flaske rødvin.

Reisemål høsten 2017.
Her ble det litt diskusjon om vi skulle flytte vårturen til høsten. 25 stemte for og 11 imot.
Det ble foreslått flere reisemål: Riga, Kroatia, Madeira og St. Petersburg. Gerd foretar en forespørsel om disse reisemålene. I tillegg vedtok møtet dagstur til Glomfjord til våren.

Diverse.
Mai Britt orienterte om medlemsfordeler b.l.a. om Telenors reise og hytteavtale.
Gerd orienterte om julebordet på Tusenhjemmet 8. des. Premier til Quizen ønskes.

Etter loddsalg og loddtrekning ble møtet avsluttet med ”hver gang vi møtes”, for det er den vi kan når husorkestret er fraværende.

Gerd takket for oppmøte og ønsket vel hjem.

Fullstendig referat fra møtet kan du lese her..

Noen bilder fra gamle dager…. (klikk for større bilde)