Medlemsmøte 26 september

I dag ble det orientert fra turen til Frankrike

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 26.09.2018

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Harald

Tilstede: 40 betalende medlemmer

Åpning.
Marie ønsket velkommen til høstens første møte. Hun startet med å opplyse at Ole Johnny Sandbekkhaug, som skulle holde et innlegg på møtet, hadde meldt forfall på grunn av sykdom. Han beklaget så mye, men ville gjerne komme på et møte senere, og det skal vi få til.
På grunn av dette, ble det endringer på saklista. Jan skulle i stedet fortelle fra turen til Normandie/Paris og Fridtjof skulle vise bilder fra turen.

Normandie/Paris – innlegg fra turen.
Jan fortalte fra turen. De som hadde vært med på turen fikk på et vis gjenoppleve turen, og vi andre syntes det var en morsom fortelling. Jan oppfordret til å gå inn på vår hjemmeside, der ligger det et fyldig referat fra turen.

Fridtjof viste deretter en bildeserie fra turen, pålagt franske melodier og sanger, bl.a. Edith Piaf. Det var en fin bildeserie, og mange fikk se seg selv på bildene.

En flott representant fra turen.

Marie takket begge for jobben og overrakte flytende gave.

Pause med kaffe, rundstykker og Wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen. Når Telepensjonistene møtes, liker de og prate, og denne gangen fikk de lengre tid til å prate enn vanlig.

Diverse informasjon.
Marie informerte.

PFO.
Det er tilsatt ny leder, Jens Rølinger, i Hornemansården. SMN har blitt ny regnskapsfører, og Formannskapet har sagt at Hornemansgården bør drives av en forening som har pensjonister som medlemmer, men de har ikke fattet noe vedtak enda!

Eldres dag.
Dagen arrangeres fredag 28. september kl 1300 på Nova Kino.

Landsstyre.
De jobber med handlingsplan som skal legges fram på landsmøtet 2019, ulike politiske saker som blir sendt ut til høring til lokalforeningene, medlemsregisteret (kurs i Trondheim 22. november) m.m.

Trøndelag Eldreråd.
Rådet har arrangert samling for alle eldreråd i fylket, 12. september. Aktuelle saker på samlingen var den nye eldrereformen «Leve hele livet», tannhelse for eldre, kosthold, Astrid Nøkkelby Høiberg hadde innlegg med tema» aktive eldre « m.m. Fylkesordføreren T. O. Sandvik besøkte også samlingen.

Det var et meget vellykket seminar.

Seminar i teknisk utvikling i offentlig sektor i regi av Fylkesmannen 25. september på Stiklestad.
Velferdsteknologi var også tema på seminaret.

Reiseliv
Styret jobber med neste års sommertur og har mange forslag på papiret. Foreløpig er det ikke fattet vedtak om hvor turen skal gå.

TUBFRIM.
De som har brukte frimerker ble oppfordret til å sende den til TUBFRIM, som er en humanitær organisasjon som arbeider med helse- og trivselsfremmende tiltak.

Trekking.
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble til slutt foretatt trekning. Loddsalget innbragte kr 3270,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie takket til slutt for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400

Trondheim 27.09.18

Kari Bugten