Medlemsmøte 27/4 2022

Medlemsmøte 27/4 2022

Rusletur på Torvet

Kun 28 medlemmer møtte i dag, noe kanskje finværet må ta skylden for.

i formannen fravær ønsket Bente velkommen. Hun ga straks ordet til kveldens kåsører, Knut og Inger Johanne Mæsel.

Siden 2002 har de gitt ut 14 bøker fra forskjellige steder i byen, og denne gang ønsket de å fortelle om Torvet. Viste fine gamle bilder helt tilbake til 1814! Her så vi det gamle fengselet, eller vaktstua, og dette var et fælt sted og oppholde seg. Ikke en gang vann og brød betalte staten for den gang, nei det var slektninger som måtte komme med mat, og hvis de ikke hadde noen ble den fornærmede part nødt til å stille opp!

Ekteparet vekslet hele tiden på å fortelle historier fra forskjellige tidsepoker

De var innom forskjellige tidsepoker og endring av bygninger. De fleste kjente jo igjen den gamle brannstasjonen. Ved den store brannen i 1892 ble hele nedre del av byen ødelagt og også brannstasjonen ble skadet

De fortalte levende om livet på brannstasjonen. Bygningen  strakte

seg over hele kvartalet. Ut mot Toldbod gata bodde 20 konstabler

og deres familier. På gårdsplassen mellom bygningen var det staller.

smie, utedoer og en yndet lekeplass for barna.

Rundt torvet så det ut som en sand ørken, og General Oscar Wergeland anla

Torv parken ved hjelp av sine soldater, so  de ble utstyrt med spader i stedet for våpener. I midten ble det anlagt fontene. Den ble senere byttet ut med en statue av Henrik Wergeland.

 

I 1850 ble det bestem at nytt rådhus skulle bygges på Torvet, og dette ble innviet i 1864 da Bonnevie var ordfører.

Mye har skjedd på Torvet opp gjennom tiden. Bilder fra 17de mai 1940 viser sand sekker og tomme bensinfat . Ikke ett menneske var ute.

Da byen ble bombet 9de april var det 25000 innbyggere  i byen, det flyktet nærmere 24000 ut av byen den dagen.

Etter krigen ble det etter hvert livlig torv handel, , vi fikk se bilder av kjemte torv handlere som David på Torvet og Brødrene Skagestad.

I 1951 laget Per Palle Storm statuen av Kong Haakon. Den ble avduket 7de juni og 14 dager senere kom Kong Haakon og hilste på seg selv.

De fortalte om brannen i «Fævennen». om Vindmølla , og nytt rådhus innviet av Kong Olav i 1982.

Det var et innholdsrikt og veldig interessant foredrag.

Etterpå var det kaffe og smørbrød og praten gikk livlig. Gjestene spiste med oss, så det kom noen spørsmål etter hvert.

Så  tok undertegnede ordet og leste referat fra forrige møte, og ga deretter en orientering om turen til Risøbank den 1. juni.

Vi bruker privatbiler og prisen for lunsj og omvisning blir kr 250. Påmelding innen 20de mai. Tordis vil sende ut en sms/mail med påminnelse og mulighet for påmelding. De som ikke ordner skyss selv, gir beskjed om dette ved påmelding.

Bente tok ordet igjen og en liten orientering om turen til Århus i September. Pris og innhold ikke helt fastsatt enda, så også her kommer det en oppdatering.

Det var åre salg som  vanlig og fine gevinster ble delt ut. Bente takket for fremmøte og ønsket vel møtt på Risøbank, og ellers god sommer.