Medlemsmøte 27 april

Jon Arne Madsø kåserte om bymarka i Trondheim

36 medlemmer var tilstede. Det ble innbetalt kr. 1450 i inngangspenger

Marie, Tone, Unni og Kjell Erik fra styret hadde forfall.

Leif Roger ledet møtet og ønsket velkommen til alle. Han kunne fortelle den glade nyhet at en av våre medlemmer, nemlig Tore Karlsen, var vinner av forbundets vervekampanje. Hele 7 nye medlemmer hadde han klart å verve til foreningen. Vi gratulerer.

Deretter ga han ordet til Jon Arne Madsø. Han er forfatter av boken : ”Bymarka, 50 vatn og turopplevelser”. Han fortalte om hvordan boken er blitt til og håper at den inspirerer mange flere til å benytte seg av Bymarka. Han viste oss flotte naturbilder fra marka og fortalte om sine planer om en ny bok som kanskje kunne hete noe slikt som : 50 topper å bestige i Bymarka.  Vi får vente i spenning på oppfølgeren.

Før mat informerte Fridtjof om:

  • Aktivitetsdag på Lavollen 10. Mai. Oppfordret de som ennå ikke var påmeldt om å melde seg på under møtet.
  • Telepensjonistenes tur til Oslo. 4 dager fra 31.05 til 04.06. Minnet om fristen for påmelding som er 2. Mai.
  • Orienterte om foreningens planer om ørnesafari i september i år.
  • Neste medlemsmøte er 25.05. Berit Svendsen kommer for å orientere om ski-vm i Trondheim 2025.

Deretter var det rundstykker, wienerbrød og kaffe.

Det ble solgt lodd og trekning ble foretatt.

Lotteri innbrakte kr. 2410

Leif Roger takket for oppmøtet og ønsket vel hjem.

Møtet var slutt 1415.

Trondheim 27.04.2022/Fridtjof