Medlemsmøte 27 februar

Thor Aksel Hagen viste bildeforedrag fra Svalbard

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof
Forfall: Kjell Erik

Tilstede 50 betalende medlemmer.

Åpning
 Marie ønsket velkommen til medlemsmøte i februar, velkommen til nytt medlem, kommenterte været og VM på ski og ga deretter ordet til Tor Aksel Hagen som skulle foredra dagens tema.

Bildeforedrag om Svalbard.
Tor Aksel fortalte at han hadde vært med på en Foto-tur til Svalbard i juni 2016. Turen var arrangert av Svein Vik fra Stjørdal, som selv var med som leder på turen. Tor Aksel hadde stått på venteliste i 2 år for å komme med på turen, så dette var en ettertraktet tur, spesielt for fotointeresserte.

Han reiste med fly til Svalbard, gikk om bord i en havseiler på 69 fot og sammen med 8 andre turister og i tillegg til et mannskap på 2, seilte de rundt på Svalbard i 14 dager.

Tor Aksel starter med å vise kart over Svalbard og viste oss ruten de hadde lagt opp for turen.

De startet i Longyearbyen, de var for det meste ombord og fotograferte, men de hadde også små sodiacer som de brukte for å komme seg rundt og for å komme seg på land. De besøkte bl.a. Rossøy (Norges nordligste øy på 81.5 grader), Ny Ålesund, fangsthytter og fuglefjellet i Hindlopen hvor forskere har talt opp at det oppholder seg ca 600 000 fugler der, til sammen i luften og på land.
De opplevde og fotograferte mye fint landskap, store og små isfjell og de møtte cruiseskip, turistbåter, store havseilere, – mange forskjellige fartøyer. Dessverre, så de også mye forsøpling, plast, garnrester m.m.

 

På turen hadde Tor Aksel tatt over 14 000 bilder! Og han viste oss et utvalg av disse og fortalte historier tilknyttet bildene. Det var tydelig at dyrelivet på Svalbard fenget fotografene og at dyrene var viktige foto-objekter. Han viste bilder av – alpekonge, lundefugler, havhester, tyvjo, rødnebbterner og mange flere fugler. Men han hadde også mange bilder av store dyr som hvalrosser og isbjørner. Han så og fotograferte mange isbjørner. De kom de over 10 isbjørner som forsynte seg av et stort hvalkadaver som lå på land. Isbjørnbinne med unger hadde han også fått med seg.

I det hele tatt, det var et spennende og lærerikt foredrag og fine fotografier som Tor Aksel viste oss. Han fikk stor applaus til slutt.

 

 

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen. Lydnivået ble etter hvert ganske høyt i rommet, så forsamlingen hadde som vanlig mye å prate om.

Diverse Informasjon.
Brit informerte først:

Blaafarveværket
Hun minnet om turen til Blaafarveværket som nå er sendt ut med påmeldingsfrist 30. april, foreløpig er det 16 påmeldte.

Høstens tur
Berlin er satt som reisemål for høstens tur, og styret tar sikte på at den avvikles i første halvdel av september.

Marie informerte videre:

Eldreråd
Kommuneloven er endret slik at råd for personer med for funksjonsnedsettelse og eldreråd nå kan slås sammen til ett råd. Det er opp til den enkelte kommune om de vil gjøre dette.

Telenor pensjonskasse
Da Telenor pensjonskasse ble opprettet, ble det gitt forsikringer om at ytelser derfra skulle økes i takt med økningene i folketrygden og Statens pensjonskasse. Dette har ikke skjedd, og Telepensjonistene har nå tatt opp dette med pensjonskassen.

Telenor
Telepensjonistene har fått tilsagn om tilskudd også i 2019 fra Telenor.

Landsstyret/Landsmøtet
Landsstyret vil be Landsmøtet om forhøyelse av kontingenten med kr 10,- pr medlem pr år fra neste år.
Trondheimsforeningen vil ta opp som sak på Landsmøtet, at når en forening legges ned, skal penger følge med de medlemmene som melder seg inn i en annen forening. Noen foreninger ser seg nødt til å legge ned, og i februar i år har Narvikforeningen lagt ned.

PFO
PFO har mottatt tilbudsinnbydelse, konsesjonskontrakt på drift av Hornemansgården med tilbudsfrist 1. april. PFO har årsmøte 2. april og vi regner med å få informasjon på dette møtet. Marie, Kari og Brit deltar på årsmøtet..

Loddsalg.
Arrangementskomiteen hadde solgt årer og det ble til slutt foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3890,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 28.02.2019.

Kari Bugten