Medlemsmøte 27 mars

Musikalsk underholdning av Einar og Steinar

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Brit, Fridtjof, Kjell Erik
Forfall: Kari

Tilstede 35 betalende medlemmer.

Åpning
 Marie ønsket velkommen til medlemsmøte i mars og kommenterte at våren lar vente på seg i år.
Hun minnet om betaling av kontingenten, til de som har glemt å betale.

Det var lagt ut invitasjon til Aktivitetsdagen 10. mai og informasjon om underholdningen på medlemsmøte 22. mai, «Fem mørke år» ved Knut Sivertsen, Tore Greiner Eggen og Karl H. Brox.

Marie presenterte så de to musikerne som skulle stå for dagens underholdning, Einar og Steinar.

Musikalsk underholdning v/Einar og Steinar.
Einar var den som sto for pratingen. Han sang og fortalte lune historier som framkalte latter. Han hadde også en «kasse» med 7 – 8 munnspill som han trakterte.

Steinar sto for fin eldre trekkspillmusikk, – Norsk og Svensk.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Etter musikken serverte arrangementskomiteen kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Turen til Blaafarveværket
Fristen for påmelding er 30. april. Det er nå 29 påmeldte.

Høstens tur
Berlin er satt som reisemål for høstens tur. Det er noe usikkerhet omkring denne turen enda, men vi håper å få til en tur. Vi venter nå på forslag til tur fra Smartreiser.

PFO
Det er enda ikke vedtatt hvem som skal drive Hornemansgården.
Vi har ikke mottatt medlemskortene fra PFO enda.

It-opplæring
Styret har undersøkt behovet/ønske om It-opplæring ved å sende en forespørsel til alle medlemmene. Det er 16 medlemmer som har meldt at de ønsker It-opplæring. Styret jobber nå med vurdering av opplegget for opplæringen.

Bowling.
Det er fortsatt Bowling hver torsdag kl 1200 på Centrum Bowling.

Trimgruppen.
Det er bare å ta kontakt med Inger, tfn 91739631, hvis noen ønsker å være med å trimme,

Loddsalg.
Arrangementskomiteen hadde solgt årer og det ble til slutt foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3020,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 01.04.2019.

Brit