Medlemsmøte 27 september

Roger Strømsnes spilte og sang Cornelis Vreeswijk - låter

Til stede fra styret: Marie, Jan, Harald, Else.

Forfall: Leif Roger, Kari, Brit.

Til stede: 41 betalende medlemmer. (Dette resulterte i kr. 2.050,- i inngangspenger.

Velkommen og underholdning.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og orienterte om programmet.

Podiet ble så gitt til Roger Strømsnes, Malvik, som sang Cornelis Vreeswijk-stykker og akkompagnerte seg på gitar. Forsamlingen fikk høre «Jag hade en gång en båt», «Lasse liten blues», «Sonja och Siv», «Hønan Agda», «Sluss blues», «En fattig trubadur», «I natt jag drømde något som—« og «Turistens Klagan». Han inviterte forsamlingen til allsang, og den ble mer og mer hørbar etter hvert.

Kaffe med åresalg.

Arrangementskomiteen serverte kaffe og kaker og solgte årelodd.

Diverse informasjon.

Marie informerte om følgende:

Teaterkveld på Trøndelag Teater: Det er reservert 20 billetter til forestillingen «Panikk i kulissene» mandag 23. oktober kl. 1930, med påmelding til Kari Bugten innen mandag 2. oktober. Hver enkelt henter og betaler sin billett på teateret innen 7. oktober.

På bordene var det lagt ut tilbud fra Senioruniversitetet om besøk på Jødisk Museum tirsdag 3. oktober. Vi vil prøve å få til en egen omvisning. Datoen må vi komme tilbake til.

Fra landsstyremøtet 26. september:

Kari Bugten ble oppnevnt i arbeidsgruppen for forbundets medlemsregister.

Jan Ross er bedt om å hjelpe til med arbeidet for forenkling og hjelp til småforeningene som har vanskeligheter med kassererfunksjonen.

Trondheimsstyret har begynt å planlegge en medlemstur til Paris og Normandie neste år.  Styret ser også på en «Peer Gynt-tur» med overnatting da.

Marie gjorde ellers oppmerksom på at feiringen av Eldres dag i år er flyttet til 29. september.

Når det gjelder Hornemannsgården, opplyste Marie at Trondheim bystyre har bedt rådmannen om å gjennomgå økonomiske, juridiske og organisatoriske utfordringer og muligheter knyttet til driften av Hornemannsgården. Kommunen er eier av gården, og kan selv bestemme hvordan den skal leies ut.

Loddtrekning.

Arrangementskomiteen foretok loddtrekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kr. 3.260,-. Styret takker alle som kjøpte lodder.

Marie takket avslutningsvis for oppmøtet.

Trondheim, 27.09. 2017,

Harald Vik.