Medlemsmøte 28 oktober

Monica Redergård og Julia Oppegård fra AtB informerte om buss, trikk

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Brit, Fridtjof Egil, Tone

Tilstede: 38 medlemmer

Inngangspenger i alt kr. 1400

Arrangementskomiteen solgte årer for kr. 2710.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet. Til dette møtet var AtB invitert for å snakke om det nye billettsystemet som delvis er tatt i bruk, men som er under stadig forbedring.

   Blomster til Marie som har blitt 80 år

Før AtB slapp til ba Leif Roger om ordet. På vegne av takknemlige medlemmer sa han noen velvalgte ord og overrakte blomster og sjampagne til Marie i anledning hennes 80-årsdag. Det ble avsluttet med bursdagssang.

Deretter fikk AtB ved Julie Oppegård og Monica Redergård ordet. De informerte om nye reiseruter, nye takstsoner og nye kjøpsmuligheter for billetter. De delte ut brosjyrer om reiser med t-kort og ny nettbutikk hvor t-kort kan kjøpes og administreres.

Det var mange spørsmål. De fleste kunne de svare på, men de tok også med seg spørsmål tilbake til kontoret for å undersøke nærmere. AtB vil sende presentasjonen samt svar på de spørsmålene de måtte undersøke.

Marie informerte:

  • Husk å melde adresseforandring når dere flytter.
  • Teaterbilletter til Alle tiders julebord. Frist for å hente billettene er 12. november. De hentes og betales av hver enkel i luka på Trøndelag teater.
  • Landsstyret har satt i gang en vervekampanje med varighet i perioden 15.10.21-5.5.22.
  • Julelunsj 8.12. Frist for påmelding er 20.11.
  • Tilbud om elvecruise er sendt ut. Der er frist for påmelding 1.1.2022

Etterpå ble det servert rundstykke, wienerbrød og kaffe.

Vi fikk flere forslag om underholdning på medlemsmøtene + to innmeldinger.

Det ble foretatt trekning.

Neste medlemsmøte er onsdag 17. november kl 1200 i Hornemannsgården. Forsamlingen ønsket quiz på det møtet. Fridtjof Egil er på ballen.

Marie hevet kl 1420 og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 29.10.2021/Tone