Medlemsmøte 29.09.2021

Møtet var i Odd Fellows lokaler i Skien

Endelig kunne vi avholde medlemsmøte igjen etter pandemien.

Møtet ble avholdt på Odd Fellow kl. 18.00

Det var 39 medlemmer til stede. Vi serverte koldtallerken, kaffe og twist og stemningen var svært god. 

Møtet var forbedret i henhold til smittevernregler, men lørdag 25.09 «åpnet» Norge igjen, slik at vi slapp alle restriksjoner.

Vi valgte å opprettholde utlodningen med et lodd under hver tallerken.

Kaffekomiteen gjorde en flott jobb med å dekke nydelige høstbord.

Lisbeth ønsket velkommen og orienterte om hva Styret hadde gjort og hvordan det hadde fungert under pandemien med digitale møter og noen fysiske styremøter.  Vi har ikke hatt søkelys på verving av medlemmer – siden det ikke har vært noe å tilby, men det vil være et sterkt fokus framover. Vi har pr i dag 101 medlemmer og vi satser på en økning.

Bydelshusene har vært brukt til styremøter under pandemien, og Lisbeth luftet muligheten for å ha medlemsmøter på disse framover.

Julemøtet vil være den 9 desember kl. 18 på Kikuthytta, transport fra Porsgrunn og Skien.  Nærmere info kommer senere.

Mette og Irene hadde en fin informasjon og oppfordring til å bruke tilbudet fra Skien Turlag.  Det er et lavterskeltilbud med turer på 4-5 kilometer hver onsdag.  Oppmøte på Odd stadion og turene er i hele Grenlandsområdet.

I tillegg er den Seniorgrupppa som har turer annen hver torsdag og fra jul til påske hver torsdag.  Dette er ofte spaserturer rundt i byområdet. 

Det var herlig igjen og kunne le sammen. Pilten fra Breviksrevyen og Modolf fra Ulefossrevyen sto for dette.

Anne Marie avsluttet med dikt fra Arne Garborgs Haugtussa, nydelig framført.

Lisbeth takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem!