Medlemsmøte 30 januar 2019

Marie ledet møtet

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit
Forfall: Harald, Fridtjof
Tilstede 47 betalende medlemmer.

Etter årsmøtet og før medlemsmøtet ble det servert snitter og mange gode kaker.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og opplyst at hun hadde en del saker hun ville informere om.
GENERELL ORIENTERING
Reiseliv
Sommerturen til Blaafarveværket, 4. – 6. juni, er klar for utsending. Det er Orklareiser som er ansvarlig for turen denne gangen. Innbydelse vil bli sendt ut etter at vi har hatt styremøte 4. januar.

Til høsten blir det tur til Berlin. Syret har bedt om tilbud fra reisebyråer.

Styret arrangerer mange turer og aktiviteter for sine medlemmer i løpet av et år og det er stilt spørsmål om ikkemedlemmers mulighet til å delta på disse.
Det er slik at ikkemedlemmer har anledning til å være med som ledsager til et medlem hvis det er ledig plass, men kan ikke melde seg på alene. Det vil framgå av kunngjøringen av hver tur/hvert arrangement hvilke forhold som gjelder for ikkemedlemmer.
PFO.
Trondheim kommunen har enda ikke bestemt hvem som skal ha ansvaret for driften av Hornemansgården. PFO skal ha årsmøte i april, så vi regner med at noe er avklart til da.

ORIENTERING FRA LNDSSTYRET.
Telenor Pensjonskasse

Landsstyret skal ha møte med Telenor pensjonskasse angående regulering av pensjonen derfra. Det vil bli sendt ut en orientering om resultatet av møtet til medlemmene.
Personvern.
Personvern har blitt en viktig sak, og landsstyret jobber med hva som kan lagres i medlemsregisteret. Det vil komme informasjon til alle medlemmene om hvordan vi må forholde oss til dette.
Telenors historie.
Det har vært jobbet en god del med Telenors historie, og mange har vært involvert. Det vil komme en artikkel om dette i neste nummer av Telenytt.
Kontingent.
Vi har nettopp vedtatt at vår kontingent skal være uendret i 2019. Men vi må kanskje innstille oss på endringer neste år. Dette vil avhenge av om vi får tildeling fra Telenor for 2020. Landsstyret skal ha møte med Telenor å drøfte denne saken.
AVSLUTNING
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble loddtrekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbragte kr 4390,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem.

Møtet hevet kl 14000

Kari Bugten (sekr)