Medlemsmøte 30 mars 2016

Marvin Wiseth kåserte om Winston Churchill

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 30.03.2016

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald, Else

Tilstede 57 betalende medlemmer.

Marie åpnet møte, ønsket alle velkommen og refererte saklista.

Ordet ble deretter gitt til dagens kåsør, Marvin Wiseth.

Winston Churchill – statsmann og kunstner.
Marvin Wiseth startet med å si at Winston Churchill var hans store lidenskap og at han også har skrevet bok om mannen. Churchill (1874-1965) var britisk offiser, politiker, forfatter og kunstner. Han var statsminister i Storbritannia 1940 -1945 og han mottok Nobelprisen i litteratur.

Wiseth holdt et utfyllende, morsomt og engasjerende kåseri om Churchills liv og levnet, fra vogge til grav! Stor applaus til slutt og bare positive tilbakemeldinger!

Kaffe m/åresalg.
Arrangementskomiteen serverte kaffe, snitter og kaker og solgte lodder.

Diverse informasjoner.
Marie informerte.

Det var lagt ut oversikt over styret og tillitsvalgte i foreningen og brosjyrer fra Hornemansgården om bl.a. turer.

Til Englandsturen i juni er det nå 30 påmeldte, frist for påmelding er 1. april.

Til 1-dagstur til Veiholmen onsdag 27. april er det foreløpig 28 påmeldte, frist for påmelding er 6. april.

Styret jobber med program til aktivitetsdagen 10. mai.

Årets julelunsj arrangeres 7. desember på hotell Augustin.

Trekking
Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr 4331. Styret takker alle som kjøpte lodder.

Vel hjem
Marie takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem og velkommen til neste medlemsmøte.

Møte hevet kl 1345

Trondheim, 31. mars 2016

Kari Bugten