Medlemsmøte 31 januar

Einar Nymoen orienterte fra landsstyrets arbeid

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Tilstede 49 betalende medlemmer.

Etter årsmøtet og før medlemsmøtet, ble det servert et flott koldtbord og mange gode kaker.

Arrangementskomiteen ved Kjellrun, Kari, Arnhild, og Mary-Ann
solgte årer.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og overlot ordet til landsstyremedlem Einar Nymoen, som var invitert for å informere om Landsstyrets arbeid.

Einar takket for invitasjonen og sa at han syntes det var spesielt hyggelig å være i Trondheim, da det var i denne byen han hadde vokst opp.Han innledet med å si at det var en generell utfordring i hele foreningen å få inn nye pensjonister som medlemmer. Derfor ble gjennomsnittsalder bare høyere og høyere, noe som igjen fører til at det blir vanskeligere å få medlemmer til å stille som tillitsvalgte, og noen lokalforeninger ser seg nødt til å legge ned på grunn av at ingen ville ta på seg ansvar.

En viktig oppgave for landsstyret for tiden, er å innføre nytt felles medlemsregister for hele landet. Det er en satt ned en arbeidsgruppe hvor Einar er leder. Kari Bugten er med fra Trondheim. Gruppen har foretatt en kartlegging blant lokalforeningene og de fleste er innstilt på å ta i bruk nytt system. Mange systemleverandører er kontaktet og det har kommet tilbud fra flere som er gjennomgått og vurdert. Nå står det mellom to systemer og Landsstyret vil etter hvert fatte vedtak om valg av system. Trondheim er pekt ut som pilotområde.

Landsstyret følger opp lokalforeningene med en ringerunde hvert år for å informere og fange opp problemer og utfordringer «ute». Denne er nå på gang.

Forholdet til Pensjonistforbundet blir som før. Telepensjonistene ønsker ikke å melde seg inn, og vil fortsatt øve sin innflytelse gjennom SAKO.

Landsforeningen ønsker å gi støtte til PC-opplæring lokalt. Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.

Telenor satser på velferdsteknologi og har et prøveprosjekt på gang i Asker og Bærum. Landsforbundet har oppfordret medlemmene der til å melde seg på i dette prosjektet. Det vil komme en artikkel i neste Telepensjonisten om denne saken.

Økonomien er relativt god, men det er spennende hvor mye tilskudd vi får fra Telenor etter hvert. Vi får tilskudd i år, men vet ikke hvordan det blir for 2019 og videre. Dato for møte med representant fra Telenor er bestemt.

Einar nevnte også Hjemmesidene våre. Han er i tvil om det vi bruker i dag er det beste og han ønsker derfor en evaluering. Det er en diskusjon på gang om å ta i bruk Face-book, men det blir ikke foreløpig.

Avslutningsvis sa at det var veldig hyggelig å få delta på Årsmøte og medlemsmøte i Trondheim.

Marie takket Einar for innlegget og overrakte gave. (slipsnål med Trondheimsrose).

Eventuelt.

  1. Marie orienterte om Tora-stua, som er en leilighet på Lade omsorgs- og velferdssenter, som har installert velferdsteknologi. Styret har besøkt leiligheten, og er imponert over hvor mange hjelpemidler som finnes og som kan tas i bruk når vi blir »gammel og skrøpelig». Hun oppfordret medlemmene til et besøk i leiligheten. Styret vil sende ut informasjon om hvor man skal henvende seg for å bestille omvisning.
  2. Så var det loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbragt kr 4000,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.
  3. Marie takket deretter for oppmøtet og ønsket vel hjem og velkommen til neste medlemsmøte 21.februar.

Møtet hevet kl 1500.

Kari Bugten (sekr)