Medlemsmøte 31 mai

Rolf Rolfsen og Andreas Pedersen Fortalte morsomme historier og sang viser fra Trøndelag

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Harald, Else Forfall: Brit Tilstede 43 betalende medlemmer.

Velkommen. Marie ønsket velkommen til medlemsmøte. Hun hilste fra Bjørn Ramstad som har fylt 90 år og som hadde bedt henne hilse til medlemmene. Videre viste hun til at »Den kulturelle spaserstokken» for høsten 2017 var lagt ut på bordene, og det var bare å forsyne seg. Ordet ble deretter gitt til dagens underholdere.

Kan en god latter forlenge livet? Musikk og historie v/Rolf Rolfsen og Andreas Pedersen. Det var Rolf Rolfsen som fortalte historier og Andreas Pedersen som sto for musikken og sangen.

Kan en god latter forlenge livet?

I følge professor Sven Svebak, som har forsket på humor og latter, så er svaret ja. Det er bl.a. slik at hver gang vi ler aktiveres hjertemuskelen, og ler vi ofte blir muskelen trimmet og mye brukt. Rolfsen hevdet at dette måtte bety at vi ikke behøver å trene så mye ellers, hvis vi ler og har det moro!

Rolfsen sa at dette ville bli ett kortreist program i form av ord og musikk, for det meste fra Sør-Trøndelag.

Og kortreist ble det. Pedersen startet med «Nidelven» og Rolfsen fortalte historier om og av mange kjente og fargerike personer fra Trondheim, bl.a. Per Berge, Marvin Wiseth, Haakon Bleken, Øystein Dolmen og flere som er kjente navn for oss. Etter hvert ble det noen historier både fra Nord-Trøndelag, Tydal og Fosen.

Innimellom alle historiene spilte og sang Pedersen bl.a. «Bakklandets vakre Maja»,» Litlvisa mi» og  avsluttet med «Trondheimsnatt.»

Forsamlingen koste seg og det ble både smil og en god latter!

Så får vi håpe at livet har blitt litt forlenget etter dette!!

Kaffe m/åresalg. Arrangementskomiteen serverte kaffe og kaker og solgte lodder.

Diverse Informasjon. Marie informerte om følgende: Sommerturen til Krakow, avreise 1. pinsedag med oppmøte kl 1500 på Værnes.

Turen til Sunndalsøra 1. juli har 30 påmeldte. Innbetalingskrav blir sendt ut neste uke.

Invitasjon til høstturen til Namdalskysten i september blir sendt ut til alle neste uke.

PFO har opplyst at prisene i Hornemansgården blir satt opp fordi Skatteetaten har kommet med pålegg om å betale moms. Vi håper at alle fortsatt vil besøke Hornemansgården og støtte opp om de eldres hus i Trondheim.

Landsmøtet – en kort oppsummering: Det var et fint og godt gjennomført landsmøte. Det ble vedtatt at landsstyret skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Marie ble valgt som sekretær.  Æresmedlemskap skal fases ut, de som er æresmedlemmer i dag skal selvfølgelig fortsatt være det. Telepensjonistene har fått tilsagn om støtte fra Telenor ut 2018. Kontingenten for direktemedlemskap til Landsstyret er satt ned til kr 100, fra kr 350. Ingen endringer i vedtektene for lokalforeningene som trenger årsmøtevedtak, bare kosmetiske endringer.

Trygdeoppgjøret – Pensjonistpartiet har skrevet til Stortinget og bedt om politisk behandling av oppgjøret. Pensjonistene taper penger hvert år i forhold til vanlige lønnsmøttakere og dette kan ikke fortsette.

Verving – medlemstallet går stadig nedover. Alle medlemmer oppfordres til å verve. Styret har vedtatt at den som verver får ett flakslodd for hvert vervet medlem.

Gunnhild, redaktøren for Telepensjonisten, etterlyser stoff til bladet. Medlemmene oppfordres til å sende innlegg eller gi tips som Gunnhild kan jobbe videre med.

Anny Løw Hansen har gitt sitt 75-Års blomstergavekort til utlodding på medlemsmøte. Styret takker for gaven.

Loddtrekking. Arrangementskomiteen foretok loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3990,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

 

TRO- medl.møte mai

«Guttebordet – bra oppmøte»

Dette var vårhalvårets siste møte.

GOD SOMMER og vel møtt til høstens møter!

Trondheim 31.05.2017

Kari Bugten