Medlemsmøte 9.10.2018

Medlemsmøte på Midtløkken

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistene Tønsberg

Telepensjonistene Tønsberg hadde medlemsmøte tirsdag 9. oktober 2018 på Midtløkken.

22 medlemmer deltok. Leder Inger Heldal Andersson ønsket velkommen og spesielt velkommen til nytt medlem i tillegg til foredragsholder. Tradisjonen tro sang vi Telesangen vår.

Deretter ga Inger ordet til dagens foredragsholder, Knut Magne Ellingsen med dagens tema

«Lev livet Levende». I foredraget fokuserte Ellingsen på å leve i nuet, se positivt på det du kan gjøre, og ikke fokusere på det en ikke kan gjøre. Ellingsen kåserte morsomt bl.a. om ulik oppfatning av tid for unge og eldre. Når en er ung kan ikke tiden gå fort nok til et mål vi har satt oss, mens den eldre generasjon synes tiden går alt for fort! Temaet «Lev Livet Levende» rommer uendelige mye, også det å gjøre noe ut av livet som pensjonist. Vi trenger å komme sammen, vi trenger mosjon, vi trenger å le, vi trenger å leve så best vi kan. Vi trenger å Leve Livet Levende.

Etter foredraget var det selvsagt mat, kaffe og kake. Inger la frem aktuelle foreningssaker, og fortalte fra turen vår til Pellestova der ni medlemmer deltok. Hun oppfordret til flere å bli med på tur, vi har det kjempeflott og morsomt sammen. Den 11. desember er det julemøte på Karlsvika.

Til slutt var det jo utlodning, og tusen takk til de som har med seg gevinster på medlemsmøtene. Det er alltid morsomt med mange gevinster.

Avslutningsvis takket Inger for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

For Telepensjonistene Tønsberg

Tønsberg, 10. oktober 2018

Wenche Aannestad (sekr)