Medlemsmøte 9 september

Kåseri av Helene Thomasgård - Om Hornemannsgården

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Brit, Kjell Erik, Fridtjof

Forfall: Leif Roger, Tone

Tilstede 28 medlemmer.

Arrangementskomiteen solgte årer for 1810 kroner.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og introduserte Helene Thomasgård, Helene arbeider i administrasjonen for Hornemannsgården og dro oss igjennom gårdens historie fra den ble bygd i 1708 og fram til i dag. Navnet fikk den av justisråd Henrik Hornemann som overtok og foretok større ombygginger i 1765. Eiendommen ble overtatt av staten i 1865 og har i sin tid vært lokale for blant annet Trondheim telefonsentral fra 1889 til 1898! De fleste av oss husker vel også at her var politistasjon for Trondheims befolkning fram til 1970. Bygningen huser i dag Hornemannsgårdens eldresenter samt flere private virksomheter. Gården har vært fredet siden 1984.

Etter foredraget ble det servert kaffe med rundstykke og wienerbrød.

Marie informerte:

  • Turen Trollheimen rundt går 29. September. Interesserte oppfordres til å melde seg på snarest.
  • Trimgruppa har startet opp med gåturer annenhver onsdag
  • Bowlinggjengen starter opp torsdag 10.september Interesserte må møte opp hos Centrum bowling klokken 12.
  • Neste medlemsmøte er 14. Oktober. Husk at vi inntil videre vil ha påmelding til møtene.
  • Styret diskuterer også en mulig overnattingstur til Valdres. Kommer evt. tilbake til denne.
  • Julelunsjen er under planlegging. Foreløpig ser det ut til at Royal Garden også i år er mest aktuelt

Trekning ble foretatt og Marie takket for oppmøtet.

Møtet hevet kl 14:00.

Fridtjof Holthe (fung.ekretær)