Medlemsmøte april

Medlemsmøte april

Medlemsmøte Saniteten

Medlemsmøte 24.april 2019 kl.13.00 – 15.00 i Saniteten.

18 fremmøtte medlemmer.

Kirsten ønsket velkommen og introduserte dagens foredragsholder Harald

Oppedal, som er daglig leder for Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

Han fortalte at han er den første og eneste som er fast ansatt i KNT.

Ellers er alt basert på frivillige og de gjør en kjempejobb.

KNT ble stiftet i 1888 og tok opp arbeidet med å gjøre fjellterrenget på indre

Nordmøre; fra Trollheimen over mot Dovrebanen og Romsdalen – Eikedalen, kjent

og tilgjengelig for fotturister og skiløpere.

«Gullruta» går gjennom Trollheimen, Innerdalsfjella og Dovrefjell fra Surnadal

til Hjerkinn. Dette området inneholder det meste en fjellvandrer kan drømme om

av variert fjellnatur. Innerdalen er sett på som noe av det vakreste en kan

finne av natur i Norge.

«Fjordruta» som KNT startet på i 1994 er ei sammenhengende rute fra

Kristiansund, Aure, Hemne, Rindal, Surnadal og Halsa. En distanse på 190 km.

totalt. Den er en kystnær vandrerute med tilknytning til hav og fjord.

Oppedal fortalte og viste flotte bilder av de forskjellige hyttene i nydelig

natur.

Noen er små og ubetjente slik som Loennechenbua. Andre er store og betjente i

sommersesongen, slik som Trollheimshytta, Todalshytta, Vangshaugen og

Aursjøhytta. Disse har selvbetjenttilbud om vinteren.

To av de eldste hyttene er i Innerdalen og ved Aursjøen.

KNT driver med forskjellige aktiviteter:
– Fellesturer
– Padling
– Barnas Turlag
– 7-Fjell Frei

Frivillige – som har masse å gjøre bl.a. vedlikehold av stier og hytter.

Dugnadsfolk har lagt ned titusenvis av timer for å gi hyttene og de merkete

rutene den høye standarden de har i dag.

KNT har 3200 medlemmer.

Kirsten takket for et flott foredrag og overrakte ham blomster.

Det ble så servering av kaffe, smørbrød og kaker, koselig prat rundt bordene

og deretter loddtrekning.

Møtet sluttet ca. kl.15:00

Wenche

 

Neste medlemsmøte er 22.mai