Medlemsmøte Lofoten Telepensjonistforening

Det inviteres til medlemsmøte torsdag 14. november 2019 kl 12.00 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Medlemsmøte

Torsdag 14. november 2019 kl. 12.00 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Saksliste

Sak 1 Leder ønsker velkommen

Sak 2 Referatsaker

Sak 3 Økonomi – orientering

Sak 4 Innkomne saker

Sak 5 Loddsalg

Sak 6 Eventuelt

Underholdning

Før møtet serveres kaffe og kake, etter møtet blir det buffet med mye god mat.

Vel møtt!

Påmelding innen torsdag 7. november til

Guttorm Bardo tlf. 48 18 80 44

eller

Bjørg Reppe tlf. 97 78 26 03