Medlemsmøte mai

Referat fra medlemsmøte mai 2019

Medlemsmøte 22. 2019 kl. 13.00 – 15.00 i Saniteten.

21 fremmøtte medlemmer.

Åse  ønsket velkommen. To kollèger var gått bort siden forrige møte. Deretter tente hun et lys og vi mintes Torbjørn og Erling S med 1 min stillhet.

Hun orienterte deretter om at høstens aktiviteter og dato for styremøter var satt opp.

Kirsten oppdaterte om turen til Sunndalsøra og at vi forsøker å få satt opp en buss for en gangs skyld, slik at alle kan være fri.

Åse orienterte om at Ingeborg var den eneste fra TP som deltok på kurs i velferdsteknologi. Vi får muligens en fra kommunen til å komme på et møte i høst for å orienterre og referere fra dette kurset. Ingeborg har vært på mønsås på nye Rokilde, samt befaring i seniorboligene i Skolegata og Tolåsenga. Dette blir bra, mente hun.

IT-kurs. Åse har vært i kontakt med biblioteket og fått opplyst at de kunne kjøre en til en-kurs for interesserte. Det er bare å ta kontakt med dem.

Kirsten og Åse refererte fra avholdt Landsmøte, som de hadde deltatt på. Bl.a. ble Handlingsplanen 2019-21, Vedtekter, Budsjett gjennomgått og vedtatt. Tilskuddet fra Telenor er redusert. De refererete også fra et knakende flott foredrag av Harald Norman fra Pensjonistforbundet. Han var veldig frustrert over underregulering av pensjon for alderspensjonistene. Det ble derfor oppfordret til at alle som befinner seg i Oslo  6.juni om å delta i den store demonstrasjonen som skal være i foran Stortinget denne dagen kl. 1200. Ønsker at så mange som mulig møter opp.

Oppfordring: Husk å melde adresseendring til sekretær eller leder for foreningen.

Deretter kaffe, smørbrød og kaker og koselig prat rundt bordet. Tilslutt loddsalg og trekning med mange gevinster.

Møtet slutt ca kl. 1500.

Kristiansund, 22.5.2019

Åse
-sekretær-

Foreløpige møtedatoer:

20.juni                –             tur til Sunndal
6. september     –             hurtigrutetur
18.september    –             Bengt Eriksson fra TP
23.oktober         –             Velferdsteknologi v/ Konow
20.november    –              ikke noe spesielt
4. el. 11.desember           julebord