Referat fra medlemsmøtet mandag 24. september 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra medlemsmøtet mandag 24. september 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Leder Kåre ønsket 20 medlemmer hjertelig velkommen til høstens første møte, og "Dagen i dag" ble sunget. Leder fortsatte med å lese takkebrev fra jubilantene Trygve 85, Sonja 85, og fra Kåre selv, 75 år.

Oddvar takket for 80-årshilsen med bilde. Foreninga har fått 3 utmeldinger; fra Anne Marie Aure, Hermann Fjærvoll og Petra Talseth, de to sistnevnte av helsemessige årsaker. Petra’s datter, Randi, skrev i den anledning et koselig brev og fortalte at moren har det bra og trives veldig godt på Bergmo Omsorgssenter.

Sekretær leste referat fra aprilmøtet, og Audbjørg’s referat fra sommerturen.

Dagens gjest/underholder var Eirik Heggemsnes, kommunalsjef/utviklingssjef i Molde Kommune. Han fortalte og viste skisser og bilder om fremtidens Molde.

Han tok først for seg «Sjøfronten», som bygges ut i 3 etapper, med bl.a. ny, 11 meter bredere kaifront. Torgkiosken rives i løpet av 2018/2019, så det blir fri, åpen utsikt til fjorden, og eventuell kunstnerisk «pynt» blir ikke rosa! Det blir torghandel som nå, og det skal bli lett fremkommelig. Sjøfronten del 2, som blir midterste del, skal ha område for lek.

Nybygget Idrettens Hus skal stå ferdig til skolestart 2020-2021.

Nobel utvikles til heldøgnsleiligheter, innflytting ca. mai 2019. Bygget i Fabrikkveien er uegnet som helse/omsorgsbygg, ikke noe er bestemt enda.

Hatlelia Barnehage skal stå klar oktober 2019.

Helse- og omsorgsplan er under utvikling. All planlagt utbygging trenger infrastruktur. Her ble nevnt Elgsåslia, Strandelia, Kringstad med ca. 200 boenheter (starter våren 2019), Reknes Terrasse, og hva med Lundavang?

Diverse nye veikryss, parkering i sentrum, evt. nye farger i Storgata, nye veier bl.a. fra Lønset til Hjelset. Mye skal skje, og den som lever får se !

Heggemsnes fikk en del spørsmål fra tilhørerne, og vi fikk svar på det han kunne svare på. Som takk fikk han kraftig applaus + vin, og så tok han seg god tid til kaffe og kaker sammen med oss.

Også i dag mange gevinster, loddsalget innbragte kr. 2 110,00. Adventmøtet/julebordet blir mandag 26. november, neste møte mandag 29. oktober. Kåre oppfordret samtlige til å tenke ut/foreslå tur eller turer til sommeren, kanskje vi skulle våge oss ut på en overnattingstur igjen?

Til slutt sang vi «De nære ting», og ble ønsket vel hjem av Kåre. Møtet slutt ca. kl. 19.00.

Referent: Ildri Huseby

 

Kåre Robert ønsker oss velkommen.

 

Ildri leser referat fra forrige møte.

 

Eirik Heggemsnes fra Molde Kommune orienterer.

 

Kart som viser den nye «Sjøfronten».

 

Kåre Robert takker Eirik Heggemsnes.