Medlemsmøte Midtløkken 15.10.2019

Medlemsmøte 15.10.2019

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistene Tønsberg

Telepensjonistene Tønsberg hadde medlemsmøte tirsdag 15. oktober 2019 på Midtløkken.

Leder Inger Heldal Andersson ønsket velkommen til 24 fremmøtte medlemmer.

Denne tirsdagen i oktober hadde vi fått besøk av Dag O. Bruknapp som lot oss være med på livsløpet til Johan Weltzin Thorbjørnsen, alias «Finmaler’n». Bruknapp hadde utgitt bok om Finmaler’n i 1993 etter mange samtaler med hovedpersonen. Navnet Finmaler’n fikk han fordi han var veldig nøye i maleryrke sitt, spesielt på vindussprosser o.l. Historien til Finmaler’n var ganske så brokete, og her kom det frem mange sider ved han som mange av oss ikke var oppmerksom på. Den vi kjente var den alltid blide maleren som alltid hilste og bukket for oss damer. Men bak sitt ytre, var han en intelligent, slagferdig, språkmektig og samfunnsorientert person men som også hadde sine komplekser og tunge stunder. Alkoholen var hans største fiende og trøst, og han endte som en tørst maler og byorginal i Tønsberg med kjappe replikker.
Inger takket Bruknapp for kåseriet med en oppmerksomhet.

Etter kåseriet, ble det selvfølgelig snitter, kaffe og kaker med utlodning. Vi hadde masse gevinster denne gang, så takk til alle medlemmer som medvirket til en hyggelig kveld.

Avslutningsvis takket Inger for fremmøte og minnet samtidig om julemøte som vi måtte flytte til 19. november.

For Telepensjonistene Tønsberg

Tønsberg, 24. oktober 2019

Wenche Aannestad (sekr.)