Medlemsmøte oktober

Møte 23.oktober

Medlemsmøte 23. oktober 2019 kl. 13.00 i Saniteten.

25 fremmøtte medlemmer.

Kirsten ønsket velkommen og introduserte dagens foredragsholder Pauline Kondov fra Kristiansund kommune.

Pauline Kondov poengterte at velferdsteknologi var et supplement til varme hender. Noe av det som er på markedet og tatt i bruk, er bl.a.
– elektroniske medisindispensere
– mobile enheter i hjemmetjenesten/journal tilgjengelig
– digitale tilsyn som kan avverge ulykker i hjemmet pga varsling
– implementering av GPS
Dette betyr at flere eldre kan bo hjemme lenger.

Hun avsluttet med å fortelle at det er planlagt et nytt møte om velferdsteknologi 3. desember v/ tone Bye. Pensjonistforeningene vil få innbydelse til dette møtet.

Åse orienterte om et Telenor-prosjekt som vi var invitert til å delta i. Det dreier seg om å sjekke dekning i mobilnettet flere steder i landet, også på Nordmøre. Mer info vil bli sendt ut til hvert medlem.

Arne orienterte om økonomien i klubben. Den er foreløpig bra, men vi går med underskudd på medlemsmøtene og noe må muligens gjøres til neste år.

Kirsten orienterte om dato og sted for julemøtet. Onsdag 18. desember på Grand hotell.

Deretter ble det servert smørbrød, kaffe og kaker.

Marianne leste et morsomt, gammelt dikt av Paul Ohrvik.

Så gikk vi i gang med loddsalg med påfølgende trekning.

Avslutning kl. 1515.

Mvh

Åse
-sekretær-

Neste møte er 20.november