Medlemsmøte onsdag 26.09.2018

Medlemsmøte for telepensjonistene onsdag 26.09.2018 kl. 11.00. Lande Bo- og servicesenter.

Tilstede: 30 medlemmer.

Åpning:

Leder Leif Jørgensen åpnet møte med å ønske alle velkommen og da spesielt Forbundsleder Tore Andli Han hadde fortjent at vi var flere på møtet (lite oppmøte). Møtet ble tradisjonelt innledet med sangen ” Dagen er din ” .

Referat:

 

Referat fra medlemsmøtet for august ble gjennomgått

uten merknader.

Teatertur 14. oktober 2018

Det var 27 påmeldte til teater turen

Julemøte  

Julemøte blir på Odd Fellow på Råbekken.

 

Invitasjon 

Vi har fått invitasjon fra Fornebuforeningen om å være med på tur til Lubeck.

Der var ingen som ønsket å være med. Mai Britt gir beskjed til Mette Hummelvoll 

Foredrag. 

Tore åpnet med å introdusere seg selv. Han hadde jobbet flere steder i Telenor bl.annet 15 år på Kongsvinger. Han kom inn på da Gjøvik ble lagt ned, var det 30 medlemmer som flyttet over til Lillehammer. Landsstyret er gått fra 9 medlemmer til 5 medlemmer. Landsstyret har søkt i mars om støtte fra Telenor 1,5mill over 2. år. De har levert en grundig søknad, men har ikke hørt noe, etter purring (27.august) har de blitt innkalt til møte for å gå igjennom søknaden på nytt. Telenor vil vite hva vi bruker pengene til. Han er ikke sikker på at vi får noe støtte fra Telenor.

Han kom også inn på: Hva er en medlem: Definisjon: Betalende medlem,  Styre WEB- medlemsregister, Lønnsoppgjøret, Landsmøte 2019 hvor bl. annet handlingsprogrammet skal opp, sendes ut til høring og langtidsprogram 

Kaffe.

Nå smakte det godt med kaffe og mat, så det gikk, som vanlig, unna på rundstykker og wienerstenger, mens praten gikk livlig over bordet. Loddsalget gikk bra og innbrakte:

Kr. 1700.-

 

Juletur i november

 

Tidligere ble det bestemt at det ikke skulle være november møte, men at vi skulle dra på tur i stedet.Turen går til «Industrieventyret Notodden. 

Diverse info

 

Sommerturen 2019 går som planlagt
Landsmøte 2019
Årsmøte 2019 og hvilke verv som er på valg. 

Avslutning. 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 13.30. og med sangen «La oss leve» Møteleder takket spesielt kjøkkentjenesten for vel utført jobb, takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og vel møtt i oktober.