Medlemsmøte onsdag 26. september 2018

Medlemsmøte onsdag 26. september 2018

26 medlemmer var i formiddag samlet i Folkets Hus i Drammen til vårt første møte denne høsten som ikke hadde noe spesielt tema.

Det er alltid pyntet med farger som passer til årstidene. Det gjør det ekstra hyggelig å komme på møtet.

 

 

 

Leder Henning Torsby ønsket alle hjertelig velkommen til høstens «Pratemøte». Han hilste spesielt fra Greta, Torgeir og Eli som ikke kunne komme i dag.

Henning orienterte om følgende:

  • Nytt medlemssystem som er under idriftsetting. Her blir lokallag for lokallag tatt. Vår tur kommer i november hvor vi blir gitt tilgang og opplæring.
  • På medlemsmøte 27. februar 2019 skal vi ha tema om velferdsteknologi. Både Tone Bye fra Pensjonistforbundet og Drammen kommune er invitert og vil komme. Fra Utviklingsenheten «Skap gode dager» i Drammen kommune er det ikke avklart hvem som stiller på møtet.
  • Fra Fornebuforeningen har fått invitasjon til juletur til Lübeck den 10. – 13. desember. Bussavgang fra Drammen rutebilstasjon 10.12.12 kl. 1130 og retur til samme sted 13.12.18 kl. 1130. Hver enkelt må melde seg selv direkte til Metter Hummelvold, epost m-joh-hu@online.no eller SMS til tlf. 905 14 798. Gå inn på hjemmesiden for mer informasjon http://telepensjonistene.no/julemarkedstur-til-lubeck-10-13-desember-2018/
  • På medlemsmøtet 31. oktober vil Jo Sellæg holde foredrag
  • Julemøtet 5. desember kl. 1300 kommer Lise Nilsen med motevisning og Tore og Åge vil underholde med sang og musikk.

Kjell Sørensen hadde en kommentar i forbindelse med velferdsteknologi. Fallskader i hjemmet er en av de vanligste ulykkene. Kjell har sittet i Eldrerådet i Kongsberg noen år og hadde en oppfordring til oss alle. Vær spesielt oppmerksom på tepper og ikke minst skjøteledninger til juletrebelysningen. Den kommer frem hver jul og vi har den ikke i tanken, men om vi ikke følger med kan det få alvorlige konsekvenser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger studerer med interesse boken om Linjeavdelingen som Hans Olav Håkonsen utarbeidet til Bjarne Vadseth sin overgang til pensjonistenes rekker i 1987. Boka, på 61 sider, er organisert etter Linjeavdelingens montørbaser. Boka innholder organisasjonskart, gruppebilder av hvert ansvarssted og mange bilder av enkeltpersoner. Agnes Vadseth, enken etter Bjarne, donerte boka ble til Telepensjonistene i Drammen for noen år siden. Det er vi svært takknemlig for.

 

 

Iris fortalte litt om planene for Iris Catering fremover. Firmaet har overtatt hele 2. etg. De vil starte med kafedrift i tillegg til de 2 møtelokalene som allerede er her. Planene er å komme i drift i løpet av høsten. Det vil ble satset på tradisjonell norsk mat, så det blir spennende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en tid kom karbonadesmørbrødene frem og vi koste oss riktig godt. Kaffe og kaker fulgte deretter og kronet måltidet.Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

 

 

 

 

 

Leder minnet om neste møte onsdag 31. oktober.

Leder takket kaffe- og loddegjengen for vel utført arbeid, uten dem hadde det ikke blitt samme møte.

Han takket alle for fremmøte og ønsket alle vel hjem.