Medlemsmøte onsdag 27. april 2016

Medlemsmøte onsdag 27. april 2016

Drammen. By i utvikling gjennom 400 år, var foredraget som Jo Sellæg holdt på vårt siste møte i vårsesongen.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen medlemsmøte og spesielt Jo Sellæg som skal fortelle om byens utvikling gjennom 400 år.DRA_Drammen_gjennom_400_år_01146

24 medlemmer hadde møtt frem til aprilmøte i Bragernes menighetshus.

DRA_IMG_8737_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmøte_Jo_SellægBoka som danner grunnlag for foredraget er skrevet til Drammen by sitt 200 års jubileum i 2011. Kjøpstedene Strømsø/Tangen og Bragernes har lengre historie som bysamfunn, men ikke som felles by. Kjøpestedene ble slått sammen i 1811.

Utskiping av trelast og fortrinnsvis bjelker har en historie tilbake til ca. 1200 tallet. Majoriteten av skipene kom fra Hinderlopen i Nederland. På 1700 tallet var Hinderlopen en by med ca. 2700 innbyggere, mens den nå er på ca. 800 sjeler.

Drammen har gjennomgått mange forandringer både i arealstørrelse og antall innbyggere. Deler av Lier, Åssiden, har blitt til Drammen og Skoger og Drammen slå seg sammen.

Drammen var en industriby med mange papirfabrikker, mekaniske verksteder, skipsverft, glassverk, jernstøperi osv.DRA_IMG_8752_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmøte_Jo_Sellæg

Mange branner har vært en katastrofe, men har også gitt mulighet til å fornye byen. Byfornyelse gjør at byens utseende stadig endrer seg.

Det ble en pause i foredraget etter ca. 30 minutter hvor det ble servert snitter, waleskringle og kaffe.

Deretter fortsatt foredraget enda i ca. 30 minutter. Det var det ingen som synes var for lenge. Forsamlingen satte pris på å få kunnskap om Drammen sin historie og se flotte bilder av byen slik den en gang var og som vi etter hvert glemmer og ikke bildene hadde frisket opp minnet.

DRA_IMG_8755_Telepensjonistene_Drammen_MedlemsmøteVi takket Jo Sellæg med varm applaus for et svært interessent foredrag. Vi ser gjerne at han kommer igjen og har foredrag om andre temaer fra vår historie.

Nå ble det gitt en kort orientering om sommerturen som arrangeres onsdag 8. juni. Vi starter fra Drammen bussterminal kl. 0745. Da går turen til Gjøvik hvor Skiblander venter på oss. Den fører oss til Hamar, hvor ferden videre går til Prøysenhuset. Planen er å være tilbake i Drammen kl. 2000.

Neste møte er onsdag 28. september som blir et «pratemøte».

DRA_IMG_8753_Telepensjonistene_Drammen_MedlemsmøteDRA_IMG_8760_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmøte

 

 

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

 

 

 

Leder takket for fremmøte og ønsket alle en god sommer.

DRA_IMG_8753_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmøte