Medlemsmøte onsdag 28. august 2013

Medlemsmøte onsdag 28. august 2013

Sommeren er på hell og telepensjonistene i Drammen møtes for første gang etter ferien

Leder Henning Torsby ønsket velkommen til det første møtet etter sommerferien.

Henning gav en orientering fra Landsmøte, som ble gjennomført i mai måned.

Bord nr 1

Økonomien var et viktig emne på Landsmøtet. Forbundsleder Anni Milward av å holde orden på økonomien, vi skal ikke benytte midler vi ikke har. En av de viktigste endringer som ble gjort for å holde økonomien under kontroll. Landsmøte gav Landsstyret fullmakt til å bestemme størrelsen på og sørge for overføring av økonomiske midler til lokallagene.

 

Kontingenten fra lokallaget til Forbundet ble uforandret, kr. 40,- per medlem.

Bord nr 2

Det ble opprettet et organisasjonsutvalg som skal se på forbundets organisering.

Rammebudsjettet for 2013 og 2014 ble vedtatt.

Landsmøte skal fortsatt holde hvert 2. år.

Bord nr. 3

Vervepremiene gikk til Arendal, størst prosentvis økning (16,8%) og Fornebu, flest nye medlemmer, (23 personer). Vervepremiene er også i år en brodert juleduk utført av forbundslederen.

P.g.a. økonomien kan Landsmøte bli redusert til 1,5 dager.

Handlingsplanen for 2013 til 2014 ble presentert, den finnes også på nettsiden vår.

Harald Olimb fra Pensjonistforbundet var også i gjest og fortalte om forhandlingene om pensjonene for 2013. Pensjonistforbundet lykkes ikke med å få gjennomslag for sine synspunkter, men jobber ufortrødent videre.

Bord nr 1 Greta

Programmet vårt for høsten er som følger:

  • 25. september kommer Torbjørn Tandberg
  • 30. oktober er det moteoppvisning ved Lise Nilsen
  • 27- november kommer Nils Rønniksen
  • 12. desember (torsdag) er det julelunsj. Da kommer Hans Ludvigsen

Det ble spist og hygget seg med eggerøre og laks og god kake med kaffe.

Dagen ble avsluttet med utlodding.

Bord nr 2 Vidar